Vi tar vårt ansvar för miljön

Vi arbetar målinriktat för att ständigt förbättra vår verksamhet samt minska vår negativa påverkan på miljön. Detta resulterade i ett fördjupande miljöarbete där vi tagit fram miljömål och verkligen sett över hur vår verksamhet påverkar miljön.

Under miljöarbetet såg vi över företagets betydande miljöaspekter och såg att vår miljlöpåverkan var störst vid inköp och tjänsteresor. Därför arbetades strategier och mål för dessa fram. Så här arbetar vi med dessa:

Tjänsteresor
Målet är att alltid använda miljöresurssnål kommunikation, i den mån detta är möjligt, t.ex. tåg för resor till kund. Vi har ett tjänstefordon med Euro 5 motor men använder den så lite som möjligt. På kontoret finns cyklar som används för möten ”på stan”.

Vi genomför webbaserade möten i så stor utsträckning som möjligt för att spara in på tjänsteresor. I slutet av året ska vi mäta antal mötestimmar på webb mot verklig person till person möte. Då tjänsteresor är en betydande miljöaspekt för oss så vill vi se över möjligheterna att ha fler webbmöten för att minska våra koldioxidutsläpp.

Inköp
Det finns många aspekter gällande inköp med några av dem är:

– Vid inköp har vi rutiner som ställer miljökrav på t ex kontorsmaterial och hushållskemikalier. Vårt mål är att 100 % av inköpt kontorsmaterial ska vara Svanenmärkt.
– Batterier är återvinningsbara och vi har börjat köpa in laddningsbara batterier för att spara på miljön.
– Vi använder nedbrytningsbara toners för skrivare och dessa återvinns av leverantören.
– Vi köper en hel del begagnade/vintage möbler till lokalen för att tänka på miljön.

En del av arbetet består också av att utarbeta en modell för att utvärdera energikrävande utrustning.

Ekologiskt fika
Som det säkert inte gått någon förbi så är fika en viktig del hos Advant, särskilt hembakat. Därför har vi som miljömål att vårt fika ska vara 100% ekologiskt. Vi använder ekologiskt kaffe och ekologiska råvaror när det bakas och självklart finns ekologisk frukt.

Vår miljöpolicy finner du här

Vill du veta mer om vårt miljöarbete så skickar vi gärna över vår miljöberättelse. Ta kontakt med Linda Jonsson om är intresserad.

Nyhetsbrev