Varför är en strategi i sociala medier viktigt?

Går du i tankarna kring hur du ska arbeta på ett effektivt sätt med sociala medier i en värld av ständiga förändringar? Då skulle vi rekommendera dig att vässa din strategi i sociala medier. En som gjort det är Anna Gustafsson, chef för marknadskommunikation på Moelven Wood och hon delar med sig av viktiga lärdomar och tips.

Vem är du?
Jag heter Anna Gustafsson och är chef för marknadskommunikation på Moelven Wood i Sverige. Jag är uppvuxen i Karlstad och har faktiskt alltid bott här, förutom en utflykt till Göteborg då jag skrev mitt examensarbete vid Handelshögskolan.

Vad gör Moelven Wood?
Vi tillverkar och handlar med träbaserade bygg- och inredningsprodukter. Interiöra träpaneler, trägolv, lister, trall och ytterpaneler i olika träslag, skivmaterial och konstruktionsvirke.

Varför bestämde ni er för att ta fram en strategi för sociala medier?
För oss var det viktigt att ta fram en strategi även för sociala medier för att säkerställa att vi med de nya kanalerna kompletterar och drar nytta av vår redan befintliga kommunikationsplattform. Det är viktigt att veta vad man vill uppnå genom sina olika medieval och att säkerställa att kommunikationen hänger ihop.

Vilka är de viktigaste lärdomarna hittills i ert arbete med sociala medier och strategin?
Att börja i rätt ände och inte välja kanal direkt. Att först beskriva vad företaget vill få ut av sin närvaro i sociala medier innan man låser sig vid kanalen. Formulera mål kopplat till affärsnytta, bestämma målgrupp och först därefter den eller de kanaler som är bäst för just vårt företag.

Vad vill du skicka med andra som funderar på ta fram en strategi i sociala medier?
Att våga låta arbetet ta tid. Det blir så mycket enklare när man kommit i mål. Ett ordentligt grundarbete gör arbetet framåt så mycket lättare. När strategin väl är på plats underlättar det för alla som ska jobba med de sociala kanalerna. Strategin är värd varenda arbetstimme.

Att ta hjälp av Linda och Advant när vi skulle ta fram en strategi för sociala medier, är nog det bästa beslut som jag fattade i min yrkesroll 2015. Ett strukturerat och metodiskt arbetssätt som steg för steg lett oss fram till en väl genomarbetad och begriplig strategi har gjort arbetet med Moelven Woods närvaro i sociala medier effektivt och gediget. Slutdokumentationen var proffsig och enkel för vår organisation att förstå och omsätta i praktiskt arbete, avslutar Anna.

Läs mer om vårt arbete med strategin på advant.se.

Tack Anna för att du tog dig tid att svara på våra frågor och tack för ett fantastiskt kul samarbete!

Ps. Är du sugen på inspiration för hur du kan använda trä i alla rum och slippa allt krånglig förberedande arbete som tapetsering och målning oftast kräver? Då tycker vi självklart att du ska följa Moelven på FacebookInstagram eller på webben.

 

Nyhetsbrev