Digitala möten

Lär dig hålla möten i Zoom och att skapa engagerande och effektiva digitala möten och workshops. Vi visar också hur du bygger din egen studio och spelar in på distans.

Håll möten i Zoom

Digitala möten har blivit vardag så du behöver kunna bemästra de distansverktyg som dina kunder och kollegor använder. I den här utbildningen lär du dig att hålla videomöten i den populära plattformen Zoom. Vi går tillsammans igenom användningsområden, funktioner och våra bästa tips för ett lyckat möte. 

Skapa engagerande och effektiva digitala möten och workshops

Vill du känna dig trygg med digitala möten och få de insikter och tips som bygger ett minst lika bra möte digitalt som fysiskt? Vi ger dig grunderna i digital mötesteknik, tips på hur du skapar delaktighet och uppslag på övningar och verktyg för digitala workshops.

Lär dig spela in på distans

Med anledning av pandemin har vi alla fått ställa om och tänka nytt. Det fysiska mötet har fått lämna plats för det digitala och oavsett hur framtiden ser ut finns det stora fördelar med att kunna hålla möten digitalt. Här lär du dig att spela in människor via din dator, oavsett var i världen de befinner sig.

Bygg din egen studio - en introduktion

Idag spelar många in enklare filmer för sociala medier, håller i längre videomöten eller skapar onlinekurser. Då kan det vara värt att ge din film eller presentation en extra bra inramning, med en trevlig och bra belyst miljö. Vi hjälper dig att sätta upp en enkel studio på din arbetsplats eller i ditt hem. Sen är du redo att sätta igång.

Bygg din egen studio - så sänder du LIVE

I denna påbyggnadskurs får du veta allt om hur du ska kunna komma igång med att sända LIVE. Vi går igenom teknik, utrustning, verktyg och guidar dig genom arbetsflöden och tips.

Nyhetsbrev