Advant och SLU ska öka ungdomars intresse för skogen

Advant har fått i uppdrag att hjälpa Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, att ta fram ett läromedel för gymnasieelever. Syftet är att lära sig mer om skogen och på sikt utbilda sig för en karriär i skogsbranschen. Projektledare Joacim Lundin berättar mer.

Joacim Lundin

Vad är det här för läromedel egentligen, Joacim?

– Huvudsyftet handlar om att lyfta upp skogen på agendan. Dagens ungdomar har ofta ingen relation till skogen alls, trots att den i många hänseenden finns så nära inpå vardagen. Bioekonomi är framtiden och ska vi få fler att jobba inom näringen behöver vi kompetensutveckla våra ungdomar. Läromedlet i sig är framtaget tillsammans med både författare, forskare och sakkunniga från SLU, men även lärare och elever är inblandade i projektet.

Hur omfattande är projektet?

– Det här är en flerårig satsning där vi har fått äran att hjälpa till med både läromedlet och kommande kampanjarbete. I mångt och mycket kan det ses som ett kompetensförsörjningsprojekt och om vi är tillräckligt attraktiva för lärarna så finns möjligheten att vara en del av deras läroplan. Det är målet.

Har ni erfarenhet av liknande projekt tidigare?

– Vi har genom åren jobbat mycket med unga målgrupper, vi har gjort studentrekryteringar och kompetensförsörjningskampanjer tidigare. Både i Värmland och nationellt. Ungdomar utgör en väldigt rolig och intressant målgrupp där man kan lära sig mycket!

Vad hoppas du och Advant kunna hjälpa till med?

– Vi vill bidra till att bredda bilden av vad skogen faktiskt är. 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog och med den hållbara omställning som måste göras kommer skogen bara att bli ännu viktigare. Snacka om framtidsjobb! Vi vill genom det här projektet hjälpa ungdomarna att förstå att de kan jobba med en bred jobbpalett och inte bara de klassiska skogshuggarskjortorna. Det finns otroligt många spännande möjligheter inom och kopplat till skogsbranschen. Här snackar vi ett kul projekt!

Nyhetsbrev