Webbyrån i Karlstad som erbjuder dig all kompetens du behöver

Hur maximerar du effekten av dina digitala produkter? Svaret ligger inte i tekniken utan i användarupplevelsen och innehållet. Kanske är vi en annorlunda webbyrå eftersom vi först och främst är nyfikna på dina verksamhetsmål och dina kunders behov. Allt för att säkerställa effekt och värde i leveransen.

Vad behöver du hjälp med?​

Du får all kompetens samlad under ett tak eftersom vi har team med olika spetskompetenser som samarbetar tvärfunktionellt i våra projekt. 

Dessutom har vi kvalitetssäkrade samarbetspartners så att du endast ska behöva prata med en leverantör. 

Prototypen hjälper dig att visualisera och testa en idé eller lösning.

En trygg process skapar resultat och kvalitet för dig

Om du letar efter en helhetspartner så börjar vi med att du får träffa en av våra seniora digitala affärsutvecklare som diskuterar era behov och vilka vägar framåt som passar dig bäst.  

Om du har ett konkret projekt som du behöver hjälp med börjar vi med att se över vilket underlag som finns, se processen nedan: 

Denna fas är olika lång beroende på hur mycket som finns på plats från början och vilken budget som finns för projektet. Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa dig undersöka behoven hos dina målgrupper och hur du kan få en kvalitativ kravspecifikation med hjälp av en effektkartläggning.

I en inledande, gemensam workshop med fokus på innehåll, struktur, kanalval, design och teknik, utgår vi från er kravspecifikation och eventuell effektkarta. Vi går igenom kraven och formar en skarp “backlog” (lista) för vad som ska designas och utvecklas samt om det behövs planeras in fler insatser.

När det finns en tydlig kravspecifikation och tydliga mål gör vi en projektplanering där du involveras och där vi tror på full transparens. Vi diskuterar även roller och ansvar samt upplägg för övergripande kommunikation och tidsplan i projektet.

Under projektet genomför vi regelbundna avstämningar och demos för övergripande kommunikation, design, innehåll och utveckling via videomöten. Vi använder ett digitalt samarbetsverktyg för att hantera gemensamma dokument och uppgifter.

Efter vårt inledande arbete med att bygga en backlog, utifrån kravspecifikation och effektkarta, jobbar vi sprintbaserat med designen (ca två veckor per sprint) och avslutar varje sprint med en designdemo. I första demot presenterar vi ett övergripande designkoncept.  

Alla designprototyper publiceras i ett digitalt verktyg där ni enkelt kan gå igenom designen och lämna feedback.  

Varje vy vi designar anpassas direkt för både desktop och mobil så att vi snabbt kan testa att designen funkar bra oavsett enhet. Det digitala verktyget gör det också möjligt att längre fram i processen utföra användartester med klickbara prototyper för både mobil och desktop. På så sätt kan vi upptäcka upp till ca 80% av de vanligaste användarproblemen.

Vi bygger upp en modul- och komponentbaserad design = ett designsystem. Designsystemet blir ett länkat bibliotek med profilfärger, moduler och komponenter. Om vi behöver ta fram en ny komponent eller ändra i befintlig design uppdaterar vi direkt i designsystemet. Detta gör designen tillgänglig och enhetlig när ytterligare digitala produkter ska utvecklas i framtiden.

Utvecklingen sker i nära dialog med er och våra UX-designers/AD:s och varje utvecklingssprint kvalitetssäkras. Målet är att utgå från standards så långt som möjligt. Kan inte en standard följas eller om det CMS du väljer inte uppfyller önskemålen kommer detta dokumenteras och informeras tillsammans med förslag och estimat på alternativ lösning. All egen kod kommer vara väl dokumenterad. Du äger rätten att själva anpassa speciallösningar och kod eller låta annan utomstående göra detta.

Vi utvecklar i tvåveckorssprintar där vi avslutar varje sprint med ett kort demo av de komponenter och moduler vi utvecklat under sprinten, så att du hänger med och har insyn i hela utvecklingsarbetet. Du kommer också kunna följa arbetet i vår utvecklingsmiljö och testa parallellt.

Något som ofta underskattas är innehållshanteringen. Även om den ligger med först här i vår presentation rekommenderar vi att den startar redan dag ett. Erfarenhetsmässigt är det i princip alltid den som orsakar eventuella förseningar.

Ni kan skriva innehållet själva eller ta hjälp av vår UX-copy som är specialiserad på att skriva webbtexter som ger effekt. Viktigt är att få tillgång till riktigt innehåll tidigt, redan under koncept och design och inte skissa med lorum ipsum text.

Vi genomför tester gällande teknik och prestanda. Vi utför tester både för funktion och tillgänglighet samt genom automatiska och manuella kodtester. Slutligen klickar vi även igenom webbplatsen och letar efter buggar. Du kan även få hjälp med tillgänglighetsgranskning och användartester. 

När det är dags att lansera webbplatsen hjälper vi er med allt som är bra att tänka på vid en lansering. Inför leverans gör vi en plan för lansering av webbplatsen tillsammans med er för att tydliggöra tidpunkter och ansvarsroller samt för att säkerställa en trygg leverans. 

Efter att leveransen är driftsatt och verifierad genomför vi ett acceptansmöte tillsammans med er för att säkerställa att avtalad funktionalitet och kvalitet är på plats. 

När projektet avslutats är det viktigt att ha en plan för fortsatt förvaltning och utveckling. Här finns vi som ett stöd och kan hjälpa er fortsätta utveckla webbplatsen mot önskad effekt, något som även diskuteras i fas ett 

Löftet till dig

Vi lovar dig ett långsiktigt engagemang från ett sammansvetsat team med både hög kompetens och lång erfarenhet!


Exempel på webbprojekt

Välj den plattform som passar dig bäst

Vi arbetar oberoende av plattform. SiteVision och WordPress är våra mest använda CMS men vi arbetar också med andra plattformar. 

Vid behov har vi dessutom samarbetspartners som kan hjälpa oss att leverera helhetslösningar till dig. Oavsett utmaning så löser vi det tillsammans.

En innovativ och trygg partner

Idag är vi snart 30 advantare som vårdar våra kunders varumärken, stärker deras digitala affärer och skapar värden både nu och i framtiden. Låt oss lära känna varandra och bygga ett förhållande fyllt av ömsesidigt förtroende, kreativitet och utveckling. Vi är Värmlands största byrå vilket borgar för att du ska känna dig trygg tillsammans med oss på Advant.

Låter det intressant? Hur går vi vidare?

Mikael Engström

Vi erbjuder en helt kostnadsfri webbrådgivning! Under ca 45 minuter pratar vi om era utmaningar och behov samt hur vi skulle kunna stötta er som partner.

  • kort webbmöte
  • kostnadsfritt
  • när det passar dig

Nyhetsbrev

Kontakta mig!