SEO-analyser

Med olika seo-analyser utvärderar vi nuläget – sökord, sidstruktur, innehållsfördelning, outnyttjade resurser, trafikflöden, tekniska problem med mera och utformar en prioriterad åtgärdsplan som går att börja jobba med direkt.

Teknisk seo-analys
Överblick över den tekniska hälsan och ev problem.

Innehållsanalys
Utvärdering av webbplatsens innehåll, relevans och formattering.

Sökordsanalys
Utvärdering av era sökord och identifiering av relevanta och trafikdrivande sökord som saknas. 

Konkurrentanalys
Se hur ni ligger till i jämförelse med era konkurrenter.

Synlighet och sökordsanalys
Få insikt i hur ni idag exponeras i sökmotorer och vilka sökord som bidrar till organisk trafik. 

Nulägesanalys
Få en helhetsbild över webbplatsens synlighet, bäst presterande innehåll, länkar

Nyhetsbrev