Rekrytera bättre med relevant innehåll och smart digital marknadsföring

Varför ska en kandidat välja att jobba hos dig och inte hos en konkurrent? För att vara top of mind behövs engagemang över tid. 

Ett starkt arbetsgivarvarumärke tillsammans med smart digital marknadsföring bygger en stolthet som syns på långt håll. Så attraheras framtidens medarbetare på riktigt.

Det är viktigt att skapa bästa möjliga miljö för dina befintliga medarbetare, så att de trivs, utvecklas och blir en aktiv del av varumärket.

Därför är Employer branding viktigt

Det är lätt att tro att employer branding bara handlar om att slipa på sitt varumärke för att bli attraktiv som arbetsgivare men det är bara en del av sanningen. Det är minst lika nödvändigt att skapa bästa möjliga miljö för dina befintliga medarbetare, så att de trivs, utvecklas och blir en aktiv del av varumärket. 

Är medarbetarna stolta och nöjda blir de en viktig tillgång som ambassadörer. Är de missnöjda smittar deras upplevelse av sig och dåligt rykte kan försvåra i en rekryteringsprocess.

Ditt erbjudande - Employer Value Proposition

EVP eller Employer Value Proposition är samlingsnamnet på de värden och erbjudanden som du ger dina medarbetare, och som du använder för att attrahera ny kompetens. Helst ska ditt EVP vara unikt och särskilja sig från vad dina konkurrenter utlovar. Men det absolut viktigaste är att ditt EVP förmedlar verkligheten och inte byggts som ett luftslott. 

Dagens kandidater tittar inte bara efter lön utan den totala medarbetarupplevelsen.

Jobba aktivt med dina kanaler

Idag gör nästan alla som söker jobb löpande digital research om intressanta arbetsgivare. Då är det ett måste för din verksamhet att lära känna målgruppen, ha en uppdaterad webb och vara aktiv i sociala medier. Det är först då du får bäst förutsättningar för att nå rätt kandidater, i rätt tid och och i rätt kanal.

Trovärdighet säljer

Du kan inte annonsera dygnet runt utan att involvera dina medarbetare och göra dem delaktiga i marknadsföringen. Det är trovärdighet som säljer och då är medarbetarnas egna upplevelser och berättelser de som får störst genomslagskraft. 

Våga visa en ärlig bild med både det bra och det som har utvecklingspotential. Om medarbetarna är stolta och nöjda så kommer de alla att gå den extra milen för att uppfylla och förmedla företagets mål och vision.

Vi hjälper dig med strategi, smart digital marknadsföring och content

Oavsett om du undrar vilken kanal som är bäst för att förmedla medarbetarnas berättelser eller om du vill ha hjälp med en strategi kring ditt erbjudande så kan vi hjälpa dig. Vi hjälper dig nå ut till dina potentiella nya medarbetare med relevant content och smart digital marknadsföring

Tillsammans skapar vi kommunikation som skapar nyfikenhet och dialog för att ditt varumärke ska fortsätta vara relevant.

Nyhetsbrev