Tillgänglighetsanpassa och öka lönsamheten!

Tänk om det fanns ett universalknep för att nå en större målgrupp, öka lönsamheten, ranka högre på Google och slippa oroa sig för lagkrav – samtidigt. Sanningen är att det faktiskt finns.

En flicka med hörlurar sitter framför sin dator

Inkludera fler med digital tillgänglighet!

Låt oss först reda ut begreppet digital tillgänglighet. Det handlar kort sagt om att alla ska kunna ta del av information på samma villkor – oavsett vem man är. Sedan 2020 ska alla offentliga webbplatser och appar vara tillgänglighetsanpassade enligt den europeiska standarden WCAG, även kallat Tillgänglighetsdirektivet, som regleras i DOS-lagen. Även om det i nuläget bara berör offentliga verksamheter spås samma regelverk gälla även för privat sektor inom några år – alltså kan det vara klokt att sätta igång redan nu.

Utöver att du kan vara säker på att ligga på rätt sida lagen gynnas du på många andra sätt genom att tillgänglighetsanpassa. Här är några:

  • Du når fler personer och får en potentiellt större målgrupp.
  • Du kan öka din lönsamhet.
  • Du rankar högre på Google.
  • Du bygger varumärke.

Här kan du läsa mer om hur tillgänglighet kan gynna dig.

Vad behöver du anpassa?

Digital tillgänglighet innefattar primärt webbplatser, appar, film och dokument. Med ganska enkla medel går det att göra stor skillnad och därigenom förenkla vardagen för jättemånga människor. Genom att göra din webbsida mer lättläst hjälper du inte bara den som har lässvårigheter utan även den som kanske är stressad eller sitter i en bullrig miljö och därför har svårt att fokusera. När du textar din film gör du den inte bara tillgänglig för den som har en hörselnedsättning eller är döv, du gör det också möjligt för den som sitter på bussen utan hörlurar att ta del av filmen utan ljud. Det går att lista hur många exempel som helst på situationer där en tillgänglighetsanpassning hade hjälpt personer som både har och inte har en funktionsnedsättning.

Vilka delar av din kommunikation skulle du kunna förbättra?

Visste du att...

…Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar att 36 procent av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning?

…11 procent har fler än en funktionsnedsättning?

…68 procent av alla vuxna svenskar använder glasögon eller linser?

…drygt 13 procent av alla vuxna har svårt att läsa?

…20 procent av Sveriges befolkning är över 65 år?

Källa: funka.com

Hur kan vi hjälpa dig?

På Advant har vi en lång och bred erfarenhet av kommunikation i alla dess former. Vi har dessutom utbildade tillgänglighetsexperter och för oss är tillgänglighetsperspektivet en naturlig del i vårt arbetssätt. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Webb och appar
  • Video
  • Design
  • Text
  • PDF:er och dokument

Låter det intressant? Hur går vi vidare?

Nyhetsbrev

Kontakta mig!