Innovationssprint – lös problem och testa idéer på bara fem dagar!

Prova på en innovationssprint för att testa dina idéer eller lösa komplicerade problem på bara fem dagar. Som processledare använder vi den välbeprövade metodik som utvecklats av Google Venture och testats i över 150 sprinter. 

Varför ska jag genomföra en innovationssprint?

Gör som Google, Slack, Uber och Airbnb, testa en innovationssprint för att utveckla din verksamhet. Det bästa är att den går att genomföra på bara fem dagar med så lite som cirka sju personer. Sprinten ger möjlighet att testa idéer och lösa komplicerade problem på kort tid och med en liten budget.

Prova på en innovationssprint för att lösa komplicerade problem eller testa nya idéer på bara fem dagar.

Innovationssprint – så går den till

Vi kan hjälpa dig med det strategiska arbetet att formulera effektmål och undersöka dina kunders behov så att webben utformas efter vad dina kunder behöver.

Utse ett litet team på cirka sju personer som bokar av fem dagar i sina kalendrar. En processledare från Advant hjälper sedan gruppen att ta sig igenom fem faser på fem dagar. Allt samlas på väggarna i rummet i form av skisser, post-it-lappar och utskrifter. 

Rita upp en karta över problemet och välj ut en del att fokusera på. 

 • Formulera ett långsiktigt mål. Varför gör vi det här? 
 • Skriv ner frågor vi vill få besvarade. 
 • Intervjua experter. 
 • Inspireras genom snabba demos av andra lösningar. 
 • Gå runt i rummet, kika på det som hittills gjorts och skriv ner idéer. 
 • Var och en i teamet skissar på sina egna lösningar. 
 • Gå runt i rummet och kika på lösningar. 
 • Markera vilka lösningar du tycker är bäst, sedan väljer gruppen ut de bästa lösningarna. 
 • Gör en storyboard över hur prototypen ska fungera. 
 • Allt går att prototypa. 
 • Vi bygger en så realistisk prototyp som möjligt. 
 • Gör ett förtest med hjälp av prototypen inför fredagens användartester. 
 • För att få reda på om vår prototyp fungerar bra genomförs fem användartester 
 • Vi genomför testerna enligt en färdig testmodell. 
 • Vi lär oss av testerna och beslutar hur vi går vidare. 

Klart! Nu har vi genomfört en innovationssprint som både gett oss nya lärdomar och låtit oss lösa ett problem eller testa en idé! 


Ett praktiskt exempel med Arena Reklam

Referens - Arena Reklam

Våra förväntningar var att få hjälp med att utvärdera en ny tjänst. En idé som förändrades ganska mycket tack vare input från experter. Vi fick bra och värdefull feedback från potentiella kunder och är nu sugna på att ta ut den på marknaden.

Jenny Thermell - Arena Reklam

Låter det intressant? Hur går vi vidare?

Mikael Engström

Vi erbjuder en helt kostnadsfri webbrådgivning! Under ca 45 minuter pratar vi om hur en innovationssprint kan genomföras i din verksamhet.

 • kort webbmöte
 • kostnadsfritt
 • när det passar dig

Nyhetsbrev

Kontakta mig!