Tillgänglighetsanpassade webbplatser är bra för alla

Lagen om att webbplatser inom offentlig sektor ska vara tillgängliga trädde ikraft den 23 september 2020. I nuläget gäller lagen inom offentlig sektor men kommer förmodligen inom något år även gälla den privata sektorn.

Vad betyder det då att en webbplats är tillgänglig och hur ska man tänka? Anders som jobbar som digital art director på Advant har koll på det här med digital tillgänglighet.

 

Vad innebär digital tillgänglighet?

— Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna ta del av information på samma villkor oavsett funktionsnedsättning. I Sverige har ca 20-30%, kanske fler, av befolkning någon form av funktionsnedsättning. En stor målgrupp som du behöver ta hänsyn till.

— Genom att göra sin webbplats tillgänglig betyder det inte att det endast är en liten del av befolkningen som har nytta av den utan webbplatsen blir mer lättöverskådliga och enklare för alla att använda.

 

Vad är viktigt att känna till när man arbetar med digital tillgänglighet?

— Det är viktigt att du tänker på tillgänglighet genom hela arbetsprocessen, från koncept, design och utveckling. Även innehållet blir viktigt med välskrivna texter och rätt uppmärkning. Har du rätt tankesätt redan från början blir det mycket enklare.

— En annan viktig sak att tänka på är att alla tar till sig information på olika sätt, det kan vara t.ex. via text, video, ljud eller illustrationer. Genom att ge ut informationen på fler sätt möjliggör du att det blir lättöverskådligt och att fler användare kan ta den till sig. Undersökningar visar även att om du blandar in text, video, ljud och illustrationer tar man till sig informationen och minns den bättre – oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej.

— Tillgänglighet har kanske fått ett dåligt rykte om sig att det ska resultera i tråkiga och fula webbplatser men så är inte fallet. En tillgänglig och lättförståelig webbplats som är genomtänkt från början är inget hinder för att den inte även visuellt ska vara tilltalande. Det viktiga är att det blir rätt från början. Problem uppstår när man ska testa tillgängligheten i slutet av ett arbete som kan resultera i mycket förändringar som blir dyrt och där budgeten inte räcker till. Så testa under hela processen och jobba utifrån en inkluderande designprocess.

 

Idag är video lika mycket strategi som kreativitet.

 

Berätta, hur arbetar ni med tillgänglighet och hur implementeras det här arbetet tillsammans med era kunder?

— Genom att tänka tillgänglighet genom hela arbetsprocessen. För att säkerställa att vi uppfyller kraven kring tillgänglighet har vi checklistor för både design och utveckling som vi går efter. Det är ett ständigt pågående arbete så det är viktigt att det blir en naturlig del i det vardagliga arbetet. Det är först då som det blir riktigt bra resultat.

— Att tänka till och ifrågasätta är även det ett ständigt arbete. Vi gör många egenkontroller och bollar saker fram och tillbaka för att hitta den bästa lösningen som hjälper våra kunder längs med hela vägen.

 

Några sista tips?

  • Gör det så användarvänligt med så enkla användarflöden som möjligt. Redan där får ni mycket av tillgänglighetsarbetet gratis.
  • Tänk inkluderande design kontinuerligt genom hela arbetsprocessen.
  • Alla är vinnare om ni gör det tillgängligt oavsett vilken bransch ni befinner er i.

Nyhetsbrev