Tänk tillgänglighet även utanför webben

Lagen om tillgänglighet ställer krav på att webbplatser inom offentlig sektor ska vara tillgängliga för alla. Det gäller även de dokument som finns på eller utanför webben som till exempel PDF:er. För den ovana så innebär detta mycket nytt att tänka på. Vi på Advant jobbar med detta dagligen och Beatrice delar här med sig av tips kring de olika delarna.

 

Vad innebär det att arbeta med tillgänglighet utanför webben och på vilka områden ska man arbeta med det?

— Det är en hel del fokus på att webbsidor ska vara tillgängliga, men man får inte glömma att det även gäller de dokument som ligger på och utanför webben. Det handlar om material som PDF:er, Word-filer eller andra dokument. Även dokument som ligger på intranät måste vara tillgängligt för de anställda att använda. Det handlar om att du tänker tillgänglighet genom arbetsprocessens alla delar och dokument.

 

Berätta, hur ska man tänka kring tillgänglighet på dessa områden?

— Det handlar mycket om hur de olika dokumenten är uppbyggda i strukturen och logiken i läsordningen. Rubrikerna måste ha rätt rubrikordning och format, färger och färgkontraster är viktigt för läsbarheten. Viktig information ska exempelvis inte vara i en ljus färg som brister i färgkontrast mot vit bakgrund.

— Angående färger så får man ha i åtanke att det finns människor som har nedsatt förmåga att urskilja färger och det finns även program där man kan välja att dokument ska visas i svartvitt. Därför måste du avgöra vad som kan läggas i färg och om det i sådana fall är någon information som behöver kompletteras och finnas tillgängligt på annat sätt.

 

Hur arbetar ni med tillgänglighet tillsammans med era kunder?

— Det är något som vi arbetar med tillsammans med våra kunder där både de och vi är delaktiga att göra detta på ett bra sätt. Det kan handla om att vi tar fram checklistor, bygger om mallar så att det blir lättare att ta fram tillgängliga dokument, hjälper till att skriva alt-texter och håller föreläsningar.

Avslutningsvis, vad är dina 3 bästa tips?

  • Tillgänglighet handlar inte enbart om text utan det handlar om helheten. Glöm inte bort att även färger, bilder och tabeller ska vara tillgängliga.
  • Lagen gäller för offentliga aktörer men även privata aktörer har nytta av att tänka på tillgänglighet på både sina webbplatser och dokument. Tillgänglighet gynnar alla.
  • Testa att själv använda ett uppläsningsprogram för att få en bättre förståelse och inblick i hur det kan vara för någon med en funktionsnedsättning att ta till sig informationen.

Nyhetsbrev