Reviderad grafisk profil – Örebro kommun

Under hösten 2013 inleddes ett omfattande arbete med att revidera Örebro kommuns grafiska profil med syfte att göra den mer lättanvänd och tydlig.

Örebro kommuns grafiska profil behövde uppdateras med syfte att göra den mer lättanvänd och tydlig. Vi på Advant fick uppdraget och har under arbetets gång bland annat tagit fram nya profilfärger, typsnitt, bildmanér och stöd för tillämpningar.

Uppdraget bestod i att Örebro kommun önskade revidera sin grafiska profil då den nuva­rande profilen ej var tillräckligt vägledande i digital miljö, inredning eller hur de arbetar grafiskt i kampanjer eller marknadsföringssammanhang. Målet var att ta fram ett flexibelt och modernt profilprogram som bär och förstärker budskapsplattformen; förenkla, förnya förbättra.

Vi på Advant har under arbetets gång bland annat tagit fram nya profilfärger, typsnitt, bild­manér och stöd för tillämpningar. Större mängder mallar har även producerats för många olika typer av medier, både tryckta och digitala.

Resultatet blev en lättanvänd och vägledande grafisk profil för både tryckta och digitala medier. Den ger även en stor kreativ frihet genom ett brett färgprogram utan att för den skull kompromissa med tydlighet, då avsändaren och deras viktigaste kommunikations­kanal, webben, alltid lyfts fram tydligt. Både kommunen och vi på Advant är stolta över profilen som nu används för fullt på all kommunikation.

Läs mer om arbetet och se det färdiga resultatet.

 

Nyhetsbrev