Vill du kommunicera ditt hållbarhetsarbete eller flytta fram dina positioner inom hållbarhetsområdet?

Vi erbjuder en mängd tjänster som stöd till utvecklingen av ditt hållbarhetsarbete. Ett medvetet hållbarhetsarbete och en tydlig och transparent kommunikation kring detta ger er många fördelar. Det blir lättare att rekrytera, attrahera kunder och bygga ett starkare varumärke. 

Hållbarhetskommunikation 

Alla ska må bra – det är ledstjärnan i vårt eget hållbarhetsarbete och i vår hållbarhetskommunikation. Vi hjälper dig hitta din ledstjärna och berätta om den på ett bra sätt både internt och externt. 
  • Strategisk rådgivning och analys kring er hållbarhetskommunikation. Vad kan ni lyfta fram? Vilken är er ledstjärna? Hur berättar ni om detta utan att det blir greenwashing? 
  • Identifiera, förtydliga och paketera era hållbarhetsbudskap. Vi utvecklar koncept och budskap som mottagarna bryr sig om och som på ett kreativt sätt belyser ert hållbarhetsarbete på ett transparent sätt.  
  • Vi hjälper er att skapa struktur för er rapportering och hållbarhetskommunikation på er webbplats, i kampanjer och sociala medier eller lyfter fram det viktigaste i en film. Vi tar gärna fram mallar ni själva kan använda. 
  • Vi hjälper er att skapa struktur för er internkommunikation och att skapa engagemang hos era medarbetare. 
  • Vi kan också hjälpa er att utveckla ert varumärke i linje med ert hållbarhetsfokus och se till att detta ryms inom er budskapsplattform och grafiska profil. Allt på ett sätt där mångfald och inkludering är en självklarhet.

Tillgänglighet

Att ha en tillgänglig kommunikation är en förutsättning för att nå ut till hela din målgrupp. Tillgänglighet är också en viktig byggsten i den sociala hållbarheten – att alla får samma möjlighet att ta del av den information som finns i samhället. 

På Advant har vi stor erfarenhet av att tillgänglighetsanpassa webbplatser, filmer och digitala filer enligt rådande lagar och tillgänglighetsdirektiv. Tillgänglighetsperspektivet är en naturlig del i vårt arbetssätt och vi har bl a ett tillgänglighetsråd som löpande arbetar med frågan. Vi erbjuder en onlineutbildning inom digital tillgänglighet där du får grunderna inom tillgänglighet och konkreta tips om hur du förbättrar din digitala tillgänglighet.

Innovation

Att arbeta med hållbar utveckling kan ofta innebära att göra saker på nya sätt. Här vill vi hjälpa dig att flytta fram dina positioner.

Bland annat kan du tillsammans med oss göra en innovationssprint med hållbarhetsfokus, där vi testar idéer och löser komplicerade utmaningar på bara 5 dagar. Vi kan också hjälpa dig göra prototyper på nya produkter och visualisera nya koncept 

Utbildningar, webinarier och workshops 

Behöver du ny inspiration, kunskap eller stöd inom områdena ovan? Vi hjälper dig gärna utveckla din kommunikation med lösningar anpassade för just er. Här kommer några förslag:
 

  • Vi leder och modererar gärna workshops och större möten. Vi skräddarsyr dem utifrån era unika behov.  

Tillsammans med Jobba Hållbart och hållbarhetsexperterna på 2050 kan vi göra mycket mer! 

2022 lanserade vi Jobba Hållbart, en nationell plattform för hållbarhet. Här får du verktygen för att göra ditt hållbarhetsarbete enkelt, lönsamt och mer tidseffektivt. Se oss som din hållbarhets-PT!

Genom Jobba Hållbart vill vi tillsammans med våra partners erbjuda konkreta och primärt digitala hållbarhetsverktyg, utbildningar och hållbarhetsexperter. Allt till konkurrenskraftiga priser och med låga trösklar för att fler ska kunna ta del av det. 

Hållbarhetsexperterna och konsultföretaget 2050 har sedan starten varit en samarbetspartner till Jobba Hållbart. Tillsammans kan vi stötta dig i vilken hållbarhetsutmaning som helst då 2050 arbetar med allt från strategi och affärsutveckling, miljö- och klimatanalys, påverkan, hållbarhetsrapportering, kolinlagring och klimatkompensation till kompetensutveckling, rådgivning och bemanning.

Kontakta oss – oavsett hållbarhetsutmaning! 


Case som gör skillnad

Kvinna_2500x1660_1

Socialt ansvar

Biblioteket_2500x1660_1

Socialt ansvar

2500x1660_1

Miljömässigt ansvar

Vi lever som vi lär

Alla ska må bra – det är grundpelaren i vårt eget hållbarhetsarbete. Kunden, medarbetaren, företaget och inte minst planeten.

Detta uppnår vi genom ett långsiktigt, transparent och mätbart hållbarhetsarbete som är helt integrerat i vår företagsstrategi och som sträcker sig över de tre hållbarhetsdimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Läs mer om Advants hållbarhetsarbete här. 

Låter det intressant? Hur går vi vidare?

Nyhetsbrev

Kontakta mig!