Snart 15 år tillsammans med offentlig verksamhet

Sedan Advant startades 2007 har vi genomfört tusentals uppdrag där vi jobbat i nära och långvariga samarbete med många olika kunder inom offentlig verksamhet. Bland våra referenser finns både myndigheter, kommuner och andra organisationer samt även FN-organ. Detta gör att vi förstår utmaningarna ni stöter på och har god kunskap om vilka förutsättningar som finns gällande kommunikation med era målgrupper.

Bryter branschnorm

Vi har alltid försökt att bryta branschnormer och jobba så smart som möjligt för att leverera hög kvalitet i tid och till ett rimligt pris. Genom att prata med er kunder och hela tiden utmana vårt sätt att jobba kan vi göra ständiga förbättringar av vårt arbetssätt Advantmodellen.

Flera kundfördelar

Förutom en skräddarsydd modell för projekt och produktioner erbjuder vi även ett digitalt arbetsverktyg – Advant Flow. Där håller du kolla på dina projekt och kan dessutom ta ut statistik och spara lärdomar. 

För att ge dig inspiration och kunskap har vi även tagit fram poddcasten Kommpis som handlar om kommunikation inom offentlig sektor. 

För dig som arbetar med kommunikation på chefs- eller ledningsnivå och upplever att det är svårt att hinna med utveckling och digitalisering har vi också skapat Advanture. Det är en plattform för dig som vill få ytterligare kunskap och insikter om hur du kan utveckla din affär, ditt uppdrag eller erbjudande med hjälp av digitala lösningar och innovativ kommunikation.

Här nedanför ser du några nöjda kunder som vi jobbar/jobbat med:

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Sveriges kommuner och regioner, SKR
 • Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
 • Region Värmland
 • Örebro kommun
 • Karlstads kommun
 • Tyresö kommun
 • Botkyrka kommun
 • Länsstyrelsen Värmland
 • Göteborgs stadsmission
 • Brottsförebyggande rådet, BRÅ
 • UN OACHA och INSARAG

Låter det intressant? Hur går vi vidare?

Nyhetsbrev

Kontakta mig!