Kvalitet och miljö

Hos oss kan du känna dig trygg! Vi arbetar alltid metodiskt och strukturerat. Advantmodellen och vårt kvalitetsledningssystem är framtaget för att säkerställa kvalitet och kapa overhead i dina projekt. Vi har dessutom ett miljöledningssystem som säkerställer att vi minimerar vår miljöpåverkan.

Kvalitet hela vägen med Advantmodellen

Vi är en lärande organisation som sätter högt värde i att ständigt förbättra verksamheten. Därför arbetar vi strukturerat och metodiskt enligt den dokumenterade arbetsmodellen Advantmodellen och vårt kvalitetsledningssystem. Detta säkerställer kvalitén i pågående uppdrag men även kring fillagring, återkoppling samt kundbemötande vilket ger er både en kvalitetssäkrad produkt och bra service.

Kvalitetspolicy

Kvalitet i första hand

Vi ska leverera mervärde i allt vi skapar och en förutsättning för detta är att kunderna upplever en hög kvalitet gällande våra leveranser. Därför arbetar vi alltid med ett högt kundfokus och ett stort engagemang enligt en välbeprövad arbetsmodell.

Kundfokus

Det är kunden som värderar upplevd kvalitet på det vi levererar och därför är det viktigt att vi förstår vilka behov som finns. Målet är alltid att överträffa förväntningarna samt leverera mervärde i det vi skapar och för att lyckas med detta vill vi gärna ha ett nära samarbete där vi mer upplevs som en kollega än en konsult. För oss innebär det främst att vi lyssnar aktivt på kunden för att förstå hens förväntningar och önskemål. Vi ska helt enkelt alltid leverera ett större värde än våra konkurrenter.

Vi lever som vi lär

För att få en gemensam kultur inom företaget där alla lever upp till dessa kvalitetskrav arbetar vi aktivt med att dels optimera vår arbetsmodell men även med värderingar och hur vi kan förbättra dialogen med våra kunder. Det är viktigt att ledande personer inom företaget är förebilder och influerar övriga medarbetare i det viktiga kvalitetsarbetet.

Det är viktigt att skapa bästa möjliga miljö för dina befintliga medarbetare, så att de trivs, utvecklas och blir en aktiv del av varumärket.

Miljö

Vi arbetar målinriktat för att ständigt förbättra vår verksamhet samt minska vår negativa påverkan på miljön.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete så skickar vi gärna över vår miljöberättelse. Ta kontakt med Stefan Berg om du är intresserad.

Miljöpolicy

  • Vi ska i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.
  • Vi ska uppfylla lagar och förordningar och arbetar aktivt med källsortering och återvinning av avfall på kontoret.
  • Vi ska öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra kunder och leverantörer.
  • Vi ställer samma krav som på oss själva gällande de underleverantörer vi anlitar.
  • Vi jobbar särskilt för att minska våra utsläpp av koldioxid och väljer cykel eller promenad som första alternativ. Vi har köpt in cyklar som vår personal använder för tjänsteresor inom cykelavstånd. Vi tar tåg och använder bil i så liten utsträckning som möjligt och använder en miljöbil.

Låter det intressant? Hur går vi vidare?

Nyhetsbrev

Kontakta mig!