Vår övergripande målbild

Alla ska må bra – det är grundpelaren i vårt hållbarhetsarbete. Kunden, medarbetaren, företaget och inte minst planeten. Detta uppnår vi genom ett långsiktigt, transparent och mätbart hållbarhetsarbete som är helt integrerat i vår företagsstrategi och som sträcker sig över alla tre hållbarhetsdimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Vi har tydliga målsättningar kopplat till alla hållbarhetsdimensioner och både långsiktiga mål och årliga aktiviteter är förankrade i hela organisationen. Vi gör arbetet tillsammans med våra medarbetare, kunder och leverantörer.

Hållbarhetspolicy 2023

På Advant vill vi integrera hållbarhet i all vår affärsverksamhet. Vi inser att våra handlingar har en inverkan på såväl miljön som på de människor som finns både inom och utanför företaget, och vi strävar därför efter att minimera den negativa påverkan samt maximera den positiva. För att uppnå detta har vi en hållbarhetspolicy som uppdateras årligen för att vara specifik, mätbar, nåbar, relevant och aktuell. 2023 åtar vi oss att:

Miljömässig hållbarhet

 • Systematiskt arbeta med miljömässig hållbarhet genom mål, mätningar och regelbunden rapportering, inklusive en årlig offentlig hållbarhetsrapport.
 • Kvantifiera våra egna utsläpp för att kunna agera utifrån vetenskap.
 • Enbart köpa in förnyelsebar el till samtliga kontor.
 • Enbart köpa in fossilfria fordon.
 • Efterfråga produkter och kapitalvarors klimatavtryck och låta detta bli en självklar del i inköpsprocessen.
 • Ställa krav på våra leverantörers miljömässiga hållbarhetsarbete i linje med våra egna miljökrav, helst ska de ha SBT mål.
 • Hålla regelbundna utbildningar och workshops för våra anställda för att öka kunskapsnivåerna.
 • Alltid använda utvecklade checklistor för att ta undvika greenwashing i egen och kunders miljömässiga hållbarhetskommunikation.
 • Påbörja en grön portfolio.

Social hållbarhet

 • Systematiskt arbeta med social hållbarhet genom mål, mätningar och regelbunden rapportering, inklusive en årlig offentlig hållbarhetsrapport.
 • Alltid använda checklistor för att ta fram inkluderande kommunikation för oss och våra kunder.
 • Tillsammans med alla medarbetare arbeta fram en konkret plan för ökat välmående och minskad stress.
 • Kontinuerligt mäta välmående hos våra anställda.
 • Kontinuerligt mäta välmående hos våra leverantörer.
 • Mäta vilka uppdrag som följer rådande regelverk för digital tillgänglighet.
 • Se till att våra leverantörer är medvetna om och har skrivit på vår Code of Conduct.
 • Engagera oss externt för att bidra till ett bättre samhälle.
 • Rekrytera och arbeta inkluderande och jämställt.

Affärsmässig hållbarhet

 • Systematiskt arbeta med affärsmässig hållbarhet genom mål, mätningar och regelbunden rapportering, inklusive en årlig offentlig hållbarhetsrapport.
 • Skapa och följa en tydlig affärsplan som tar våra viktiga engagemang i beaktning.
 • Vara transparanta och årligen publicera årsredovisningen, en hållbarhetsrapport, ett klimatbokslut och en uppdaterad hållbarhetspolicy.
 • Prioritera uppdrag som bidrar till hållbarhet.
 • Arbeta mot att skaffa en AAA kreditrating senast 2025.

Denna hållbarhetspolicy fungerar som en vägledande princip för vår verksamhet och bygger på vår hållbarhetsstrategi. Policyn bidrar till att integrera vår hållbarhetsstrategi i alla beslutsprocesser.

Låter det intressant? Hur går vi vidare?

Nyhetsbrev

Kontakta mig!