Social hållbarhet

Advants vision är att vara Sveriges mest uppskattade byrå, av både kunder och medarbetare. Som konsultbyrå är vår viktigaste tillgång människorna på och runt Advant – våra medarbetare, samarbetspartners och kunder.

Att arbeta i en av Sveriges mest sjukskrivningsdrabbade branscher är tufft. Ledtiderna för uppdrag blir kortare, uppdragen mer komplexa och vägvalen fler – både för oss och våra kunder. Denna utmaning möter vi på Advant genom att arbeta med tre fokusområden och med ledstjärnan ”att alla ska må bra”:

 1. Att våra medarbetare ska må bra. Ingen på Advant ska uppleva långvarig eller negativ stress. Vi ska utvecklas och ha roligt tillsammans.
 2. Att våra samarbetspartners och underkonsulter ska må bra. Många är egenföretagare och vi ska värna om deras välmående som vi värnar om vår egen.
 3. Att våra kunder ska må bra. Vi fokuserar på att jobba hållbart tillsammans genom dialog och ett nära samarbete fyllt med omtanke om varandra. Vi säkrar också upp att våra kommunikationsuppdrag är tillgängliga, inkluderande och visar på jämställdhet och mångfald.

Utmaningar

Trots att vi redan idag arbetar fokuserat med många områden så har vi flera utmaningar. Alla medarbetare, underleverantörer och kunder mår inte bra. Stress, oklara rutiner, korta deadlines och otydlig kommunikation är utmaningar vi dagligen arbetar med.

Mångfald är en av de utmaningar som kommunikationsbranschen står inför, även vi på Advant. Vi arbetar löpande med våra värderingar och värdegrund för att attrahera fler med varierande bakgrund, men vi behöver göra mer som företag och bransch för att inkludera och attrahera fler.

Ett axplock av det vi gör idag

 • Det är avgörande och självklart att våra anställda ska trivas, får möjlighet att utvecklas och har bra arbetsförhållanden. Här är ett urval av delar vi gör:
  • Barometrar varje månad. Ett samtal mellan dig och din närmaste chef där ni diskuterar mående, stress, aktuella ämnen och framtid.
  • Gemensamhetsbonus, flexibelt arbete och friskvård.
  • Privat sjukvårdsförsäkring.
  • Utvecklingsplaner på arbetstid.
  • Inspirerande lokal med energigivande ljusinsläpp vid Vänerns kant.
  • Läs mer på vår karriärsida
 • Vi har en central planeringsfunktion på byrån som ansvarar för planeringen av alla uppdrag. De ser även till att ingen får för mycket att göra och stöttar medarbetare som behöver avlastning.
 • Tydligt övertidsregelverk så att ingen medarbetare ska uppleva långvarig stress på grund av övertid.
 • Vi har ett hållbarhetsråd som består av medarbetare från alla delar av verksamheten där vi löpande analyserar och utvecklar vårt hållbarhetsarbete.
 • Medarbetarmätningar varje år.
 • Vi gör vårt yttersta för att vara en av de bästa byråerna i Sverige på digital tillgänglighet. Vi har utbildade tillgänglighetsexperter och ett internt tillgänglighetsråd som löpande utvecklar vårt arbetssätt. Vi delar med oss av kunskap via bland annat föreläsningar och workshops. För oss är tillgänglighet och en bra kundupplevelse en naturlig del i alla våra uppdrag.
 • Vi arbetar idag med Region Värmlands handbok Schysst som en del av vår arbetsmodell.

Detta arbetar vi med att utveckla 2022 och 2023

 • Ökad dialog internt, med underleverantörer och med kunder i samband med att vi tar fram vår hållbarhetsstrategi. Detta för att få djupare förståelse för allas situation och utifrån det sedan hitta konkreta åtgärder för att motverka stress och öka välmåendet i alla led.
 • Att ännu oftare ta tempen på medarbetares mående. Och att även börja göra det med underleverantörer och kunder.
 • Fördjupa vårt arbete kring social hållbarhet med hjälp av metodik från The Yes Way och ta fram en tydlig handlingsplan med actions.
 • Att granska och certifiera vårt arbete kring social hållbarhet med hjälp av extern part.
 • Fortsätta stärka vår kompetens kring inkluderande kommunikation.

Låter det intressant? Hur går vi vidare?

Nyhetsbrev

Kontakta mig!