Miljömässig hållbarhet

Advant tar klimatutmaningarna på allvar och ska vara ett ansvarstagande företag i en global värld. Vi utvecklar vår miljömässiga hållbarhet genom att sätta beständiga vetenskapsbaserade klimatmål i linje med Parisavtalet och 1,5 °C. Vi blir då en av Sveriges första kommunikationsbyråer att ta detta steg.

Att arbeta med hållbarhet enligt forskning är viktigt för alla, men kanske särskilt viktigt för oss som arbetar med kommunikation. Att marknadsföra falska eller oklara hållbarhetslöften kan både minska trovärdigheten för avsändaren och kan också enligt forskning bidra till att konsumenter och medborgare blir passiva istället för aktiva i att agera hållbart. Här har vi som kommunikationskonsulter en viktig funktion, att guida och stötta våra kunder i att skapa trovärdig kommunikation och undvika greenwashing.

Ett axplock av det vi gör idag:

 • Vi har ett miljöledningssystem som tagits fram i samarbete med en miljökonsult.
 • Vi har i dagsläget fem miljömål kopplade mot inköp och två mot tjänsteresor.
 • Vi sopsorterar, har cyklar för enklare resor och kör miljöbil de gånger vi ej kan ta tåget.
 • Vi erbjuder medarbetare förmånscykel via Bikelease från Karlstads kommun.
 • Alla på Advant har fått grundläggande kunskap om vad hållbarhet är i och med vårt nuvarande hållbarhetsstrategiarbete.

Detta arbetar vi med att utveckla 2022 och 2023

 • Upprätta klimatbokslut som uppfyller kraven för Science Based Targets (SBT).
 • Upprätta klimatbokslut på årlig basis för att kunna följa upp utvecklingen.
 • Ansök om att få klimatmålen godkända hos Science Based Targets initiative.
 • Inleda arbetet med att certifiera verksamheten enligt miljöledningssystemet FR2000.
 • Fortsätta utbilda medarbetare inom hållbarhet. Både stärka den allmänna kunskapen i stort samt ha ett fokus på hållbarhetskommunikation och inkluderande kommunikation.
 • Utbilda medarbetare i greenwashing för att kvalitetssäkra våra kunders hållbarhetskommunikation.
 • Fortsätta se över verksamhetens alla delar, så som exempelvis att skapa mer klimatsmarta och inkluderande kickoffer, afterworks och kundevents.

Låter det intressant? Hur går vi vidare?

Nyhetsbrev

Kontakta mig!