Miljömässig hållbarhet

Advant tar klimatutmaningarna på allvar och ska vara ett ansvarstagande företag i en global värld. Vi utvecklar vår miljömässiga hållbarhet genom att sätta beständiga vetenskapsbaserade klimatmål i linje med Parisavtalet och 1,5 °C. Vi blir då en av Sveriges första kommunikationsbyråer att ta detta steg.

Att arbeta med hållbarhet enligt forskning är viktigt för alla, men kanske särskilt viktigt för oss som arbetar med kommunikation. Att marknadsföra falska eller oklara hållbarhetslöften kan både minska trovärdigheten för avsändaren och kan också enligt forskning bidra till att konsumenter och medborgare blir passiva istället för aktiva i att agera hållbart. Här har vi som kommunikationskonsulter en viktig funktion, att guida och stötta våra kunder i att skapa trovärdig kommunikation och undvika greenwashing.

Ett axplock av det vi gör idag:

 • Vi har ett miljöledningssystem som tagits fram i samarbete med en miljökonsult.
 • Vi har i dagsläget fem miljömål kopplade mot inköp och två mot tjänsteresor.
 • Vi sopsorterar, har cyklar för enklare resor och kör miljöbil de gånger vi ej kan ta tåget.
 • Vi ser över och ställer löpande ökade miljökrav på våra leverantörer i linje med våra egna, helst ska de ha Science Based Target mål.
 • Vi erbjuder medarbetare förmånscykel via Bikelease från Karlstads kommun och deltar i kommunens initiativ Cykelvänlig arbetsplats.
 • Alla på Advant har fått grundläggande kunskap om vad hållbarhet är i och med vårt hållbarhetsstrategiarbete under 2022.

Detta arbetar vi med att utveckla 2023

 • Upprätta klimatbokslut som uppfyller kraven för Science Based Targets (SBT).
 • Upprätta klimatbokslut på årlig basis för att kunna följa upp utvecklingen.
 • Ansök om att få klimatmålen godkända hos Science Based Targets initiative.
 • Fortsätta utbilda medarbetare inom hållbarhet. Både stärka den allmänna kunskapen i stort samt ha ett fokus på hållbarhetskommunikation, greenwashing och inkluderande kommunikation.
 • Fortsätta se över verksamhetens alla delar, så som exempelvis att skapa mer klimatsmarta och inkluderande kickoffer, afterworks och kundevents.
 • Vårt interna hållbarhetsråd fortsätter följa och utveckla arbetet.

Låter det intressant? Hur går vi vidare?

Nyhetsbrev

Kontakta mig!