Ekonomisk hållbarhet

En transparent styrning med ett långsiktigt helhetsperspektiv tycker vi är grunden i ett hållbart företagande. Under 2023 kommer vi därför att integrera hållbarhet i våra årsredovisningar enligt ESG och GRI standard.

Ett mål vi också arbetar mot är att 20% av vår omsättning år 2025 ska komma från paketerade tjänster eller uppdrag som bidrar till hållbarhet. En del av detta arbete är Jobba Hållbart, e-handeln med enkla, digitala och konkreta verktyg för företagare som vill jobba mer hållbart.

Hållbarhet är också en faktor när vi utvärderar nya kundsamarbeten. Vi stöttar även våra kunder i att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett korrekt och transparent sätt.

Ett axplock av det vi gör idag

 • I en svårnavigerad omvärld agerar vi långsiktigt med vår ekonomi och styrning. Vi ska vara en trygg arbetsgivare och samarbetspartner.
 • Minst 20% av omsättningen år 2025 ska komma från paketerade tjänster eller uppdrag som bidrar till hållbarhet. En del av detta arbete är Jobba hållbart. Vi ser också över både nya och befintliga uppdrag och kunder så att fler och fler arbetar för omställningen och gör skillnad.
 • Vi har och arbetar för en jämställd styrelse (idag 50% kvinnor/50% män), ledningsgrupp (idag 50% kvinnor/50% män), och arbetsgrupp i stort (idag 55% kvinnor/45% män).
 • Vi har ett eget effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt, Advantmodellen.
 • Vi erbjuder tjänster kring digitalisering och innovation för att hjälpa våra kunder utvecklas. Detta för att de ska kunna bli bättre, effektiviseras och digitaliseras och förhoppningsvis göra positiv skillnad för ännu fler.
 • Vi har ett hållbarhetsråd som består av dryga 10 medarbetare från alla olika delar av verksamheten. Vi har regelbundna möten och tillsammans arbetar vi med och utvecklar Advants hållbarhetsarbete.

Detta arbetar vi med att utveckla 2022 och 2023

 • Vår hållbarhetsstrategi integreras helt i vår företagsstrategi och sträcker sig över alla tre hållbarhetsdimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
 • Publicera årliga rapporter för klimatbokslutet samt hållbarhetsarbetet och det finansiella resultatet i en integrerad rapport som redogör för och belyser Advants arbete inom de tre hållbarhetsområdena.
 • Upprätta en grön portfölj som samlar tjänster/uppdrag som bidrar till hållbarhet.
 • Sätta vetenskapliga klimatmål och få dem godkända av SBTI.
 • Börja arbeta utifrån hållbarhetsstandarderna ISO 26000 och FR2000 samt FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Även börja arbeta med social hållbarhet enligt The Yes Ways metodik.
 • Fortsätta att utveckla fler delar av vårt hållbarhetsarbete. Exempelvis se över rutiner för inköp så att vi alltid väljer de mest klimatsmarta alternativen.
 • Skaffa en kreditrating.

Låter det intressant? Hur går vi vidare?

Nyhetsbrev

Kontakta mig!