Ny grafisk profil och bildbank till Allmänkultur i Örebro kommun

Att kommunicera flera olika unika verksamheter som en helhet var utmaningen som Advant fick i arbetet med att ta fram en nya grafisk profil till Allmänkultur i Örebro kommun.

Som en del av Kultur- och fritidsförvaltningen, har Allmänkultur i uppdrag att ge alla medborgare i Örebro kommun olika former av kultur på fritiden. Genom film, konst, teater, dans och musik verkar Allmänkultur för ett rikt kulturliv där barn och unga vuxna är i fokus. Allmänkultur består av verksamheterna Bio Roxy, Hjalmar Bergmanteatern, Karlslund, Wadköping, Örebro konsthall och OpenART.

 

annons_800_450.jpg

 

Kunden upplevde en utmaning i att kommunicera alla de olika delarna och verksamheterna som en helhet, då alla verksamheter hade egna grafiska profiler utan gemensamma kännetecken. Advants uppdrag blev därför att ta fram en gemensam grafisk profil, manual och bildbank. Lösningen blev en grafiska profil och manual som sammanförde de olika verksamheterna i ett gemensamt formspråk och stärkte varumärket Allmänkultur genom en tydlig igenkänning.

Genom det gemensamma formspråket och det nya grafiska elementet, penseldraget, blir det enklare att synliggöra hur mycket som sker inom kulturområdet i Örebro. Penseldraget som togs fram står för framåtrörelse, kreativitet, konst och kultur och används som både grafiskt element och som en tydlig del av layout och koncept och används gemensamt av alla verksamheter. Det grafiska elementet kan både byta färg och innehålla text och du kan välja om den ska ta stor eller mindre plats i din annons, kampanj eller trycksak. Detta ger frihet att jobba med unik formgivning och känsla för alla verksamheter, samtidigt som igenkänning skapas.

 

Nyhetsbrev