Nära dig – ny varumärkesplattform och grafisk profil till Hammarö Kommun

Hammarö kommun ville ta fram en varumärkesplattform och uppdatera sin grafiska profil. Vi på Advant fick uppdraget och har under arbetets gång bland annat tagit fram en varumärkesplattform, en ny grafisk profil med uppdaterad logotyp, nya profilfärger, typsnitt, ett bildmanér och stöd för tillämpningar. Vi har även deltagit i arbetet med att paketera och visualisera kommunens värdegrund.

 

webb_1920x1000px.png

 

För att komma fram till hur Hammarö kommun upplevs utifrån gick vi under våren 2017 ut och frågade Hammaröborna hur de skulle beskriva Hammarö kommun. Många beskrev Hammarö som en bra kommun att bo och leva i, en trygg och vacker plats. I sina beskrivningar av Hammarö nämnde nästan alla ordet ”Nära”. Nära till vattnet. Nära till naturen. Nära till staden. Nära till äventyr. Nära till varandra. Detta tog vi fasta på i arbetet med varumärket och den nya grafiska profilen.

 

uppslag_800x450.png

 

Resultatet av hela arbetet blev en lättanvänd och vägledande grafisk profil för både tryckta och digitala medier. Både Hammarö kommun och vi på Advant är mycket stolta över profilen som nu har lanserats och tagits emot väl såväl internt som externt.

Vi har bland annat justerat kommunens logotyp. Seglet har rätats upp och logotypen vilar nu med båda benen i Vänerns vågor. Den nya logotypen har fått en ny blå nyans som är mer anpassad till både tryck och webb.
Vi tog också fram nya färger, som alla är hämtade från tillgångar som du finner runtomkring på Hammarö. Färger som Vänern, Strand, Vasstrå, Lupin och Klippa kommer användas i allt material, såväl trycksaker som arbetskläder.

Ett nytt bildmanér togs fram som ska spegla närhet och Hammarös löfte. Bilder som är rena, men ändå fulla av liv där närheten känns. Bilderna ska ha en mänsklig närvaro och spegla Hammarö som en plats där man kan bo, leva och andas ut. En mängd mallar har också tagits fram för olika tillämpningar.

Vill du läsa mer om detta projekt och Advants andra projekt vi arbetet med? Titta in här.

Nyhetsbrev