Kunskap och inspiration

Här hittar du både inspiration, kunskap och insikter som hjälper dig ta rätt riktning in i den digitala framtiden. Du får verktyg från både våra och andras verktygslådor, strategier som fungerar och konkreta tips. 

Webinarier om marknadsföring och kommunikation

Häng med oss när vi pratar digital marknadsföring, tillväxtmarknadsföring och digital tillgänglighet. Ta del av våra experters kunskap genom våra inspelade webbsändningar – helt gratis!

Advanture – insikterna som tar dig in i den digitala framtiden

Jobbar du med marknad och kommunikation på chefs- eller ledningsnivå?  

Pausa vardagen och ta dig in i framtiden.  

Med Advanture får du stöd och insikter på ledningsnivå, verktyg och strategier direkt ur vår och andras verktygslådor, personlig utveckling och personlig rådgivning. Helt kostnadsfritt.

Kommpis – en podd om offentlig kommunikation

Kommunikation i en offentlig verksamhet är komplex och har många utmaningar. Dessa handlar vår podd Kommpis om.  

Ett speciellt fokus har också frågor som hjälper dig som arbetar med kommunikation inom offentlig sektor att rusta dig för framtiden. Här intervjuas olika personer, mestadels inom offentlig sektor, för att berätta hur de tänker och arbetar. 

Vi pratar tillsammans om ämnen som digitalisering, hur man når unga och rekrytering men också om personlig utveckling, ledarskap och kommunikatörens roll nu och i framtiden. 

Nyhetsbrev