Anders Sköld

UX-designer/Digital AD

"Att skapa enkla och användbara digitala produkter ger en stor konkurrensfördel, starkare varumärke och ökar försäljningen.” 

Efter snart 20 år inom branschen har Anders hittat hem som UX-designer och digital art director på Advant. Läs mer om UX och UI och varför det är en viktig faktor att tänka på, även i framtiden.  

Erfarenheter / kundcase

  • Externwebb och bokningssystem – Branäsgruppen 
  • E-handel – Svenssons i lammhult 
  • Externwebb – Södertörns högskola 
  • Externwebb – Tyresö.se 

Vem är du?

Jag har under 20 år arbetat med design och digitala produkter inom reklambyråbranschen. Jag har en gedigen utbildning inom digital design och agil projektledning. Oavsett vilka koncept eller produkter jag utvecklar, är mitt fokus alltid på slutanvändaren.  

Jag är en person som gillar att ha fullt upp och bor med min familj på Råtorp i Karlstad. Träning är ett av mina stora fritidsintressen tillsammans med design och resor. 

Vad gör du på Advant?

Digital design med inriktning på UX, interaktionsdesign och användbarhet. Jag arbetar dagligen med byråns större webb- och digitala projekt och designar mestadels komplexa gränssnitt för intranät, e-handel samt webbplatser.  

Det pratas mycket om UX och UI - vad innebär det? 

Det är två vanliga begrepp när det kommer till digital design och gränssnittet i digitala produkter. Begreppen är nära besläktade med varandra och spelar båda en avgörande roll för hur din produkt uppfattas och används.  

UX (User Experience) handlar om interaktionen mellan en användare och produkten. UI (User Interface) visar hur produkten kommer se ut och uppfattas. Skillnaden mellan begreppen kan förklaras utifrån en bil. UX är hur det känns att köra den, hur dörrar låter när du stänger bilen medan UI är själva instrumentpanelen och design av bilen.  

Varför är det viktigt att ha med UX-perspektivet i all kommunikation?

För att attrahera användaren och öka chanserna för konvertering är det viktigt att man fokuserar på användarupplevelsen. För att få användaren att gilla din produkt och bli en ambassadör är det också viktigt att man involverar användarna från start. Detta kan ske i workshops, intervjuer och användartester. På bara 5 användartester brukar man hitta 80% av problemen, det sparar mycket tid och man får en mer träffsäker produkt. 

Vad är din viktigaste kompetens? Varför?

Min strävan efter att göra saker så enkelt och lätt att förstå som möjligt. Både för kund och slutanvändare. 

Dina bästa tips på effektiva digitala verktyg? 

I den digitala designprocessen  använder vi dessa verktyg för att få struktur och ett snabbt, smart arbetssätt för kunden: 

  • Figma. (Designverktyg) skapa designsystem och samarbeta på ett enkelt och effektivt sätt 
  • Zeplin. Överlämna design till utveckling på ett strukturerat sätt 
  • Principle. Skapa animationer och interaktioner för digitala produkter 
  • Invision. Klickbara prototyper och korrekturverktyg 
  • Lookback. Användartesta enkelt på digitalt och på plats 

Framtiden för UX & UI - hur ser du på den?

UX och UI bygger varumärke och driver försäljning. Det kommer att vara en mycket viktig faktor även framåt. Vi använder mer och mer digitala verktyg både på jobbet och i hemmet. Att skapa enkla och användbara gränssnitt kommer att vara en stor konkurrensfördel. Våra kunder är vana smarta verktyg i mobilen och ställer då krav på att andra system ska fungera lika enkelt och användbart. Som Steve Jobs på Apple sa: “Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” 

Viktigaste lärdomarna du kan dela med dig av?

Gör det komplicerade enkelt, var konsekvent i alla interaktioner med användaren och överkomplicera inte. Ju fler val användaren har, desto längre är dennes väg till beslut. Här brukar jag använda 80/20 regeln: 80% av tiden spenderas på 20% av apparna i telefonen. 80% av användarna utnyttjar 20% av funktionerna i de flesta digitala produkterna. 

Nyhetsbrev