Alexandra Johansson

Projektledare

“Med 15 års erfarenhet, främst från offentlig sektor, tar jag med mig lärdomar från stora nationella kampanjer in i våra kundprojekt” 

Alexandra Johansson är en omtyckt projektledare och strateg som arbetat både med små och stora projekt. Hennes vana av att skapa processer och sätta mål gör resan mot målet enkel och effektiv för kunder och kollegor.  

Erfarenheter / kundcase

  • Projektledning – Sociala medier-kampanj Bortförd, Länsstyrelsen Värmland 
  • Projektledning -  Sociala medier-kampanj Våld i nära relationer, Länsstyrelsen Värmland 
  • Projektledning och evenemangsplanering – 100° KARLSTAD, Karlstads kommun  

Vem är du?

– Jag är en problemlösare med bred kunskap inom kommunikation tack vare 15 års erfarenhet av projekt, kampanjer och verksamhetsutveckling, främst inom offentlig sektor. Senast på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Där har jag bland annat ansvarat för nationella kampanjer som “Krisberedskapsveckan”, “Aktiv mot brand” samt “Om krisen eller kriget kommer” som skickades till till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Jag har även varit moderator på och arrangerat flera nationella event.  

Bästa avkopplingen är den med familj och vänner men det är också himla kul att träffa nya människor. Sen är jag såld på att cykla för det ger en sån schysst frihetskänsla. 

Vad gör du på Advant?

– Jag arbetar som projektledare och strateg med stort intresse för all kommunikation. Utöver att se till att kund och kollegor tar uppdraget från start till mål gör jag kommunikationsstrategier, kartläggningar och varumärkesarbete. Jag vill hitta bästa lösningen för att nå resultat som ger effekt. 

Berätta om den kvalitetssäkrade Advantmodellen för projekt?

– Advantmodellen är vår beprövade arbetsmodell. Den skapar en tydlig struktur i projekten som borgar för kvalitet, resultat, effektivitet samt att du som kund lätt ska kunna följa med under hela projektet. Vi arbetar proaktivt, agilt och sätter tydliga mål som vi följer upp och mäter. Uppföljningen löper genom hela modellen och projektet.  

Du som arbetat länge inom offentlig sektor - vilka erfarenheter tar du med dig till Advant? 

– Bred kunskap och insikter om det statliga och kommunala uppdraget samt en god förståelse för utmaningar, målgrupper med mera. Jag tar även med mig viktig erfarenhet från stora, nationella projekt och strategier och implementerar det i Advants projekt.  

Vad är din viktigaste kompetens? 

– Jag är van vid att skapa processer och sätta mål för att göra resan mot målet enklare för alla inblandade.  

Dina bästa tips på effektiva digitala arbetsverktyg?

– Som projektledare är samarbetsytor – oavsett miljö – guld värt. Allt på ett ställe för alla involverade.  

Vilken erfarenhet har Advant av att jobba med offentlig verksamhet?

– Sedan Advant startades 2007 har vi genomfört 1000-tals produktioner och projekt där vi jobbat i nära samarbete med många olika kunder inom offentlig verksamhet. Bland våra referenser finns både myndigheter, kommuner och andra organisationer samt även FN-organ. Detta gör att vi förstår utmaningarna de står inför och har god kunskap om vilka förutsättningar som finns gällande kommunikation med deras målgrupper. 

Viktigaste lärdomarna du kan dela med dig av? 

– Lägg örat mot marken för att hitta sätt att göra målgruppen nyfiken. Vill vi nå största möjliga effekt behöver vi lämna det invanda och tänka utifrån målgruppens beteende och behov.  

Nyhetsbrev