Idéslussen

Idéslussen är sprungen ur viljan i Örebro kommun att ta till vara på och lyfta fram kreativitet och idérika förändringsprojekt i sina verksamheter samt målet att skapa en kultur av kreativitet och innovation bland kommunens 12 000 medarbetare.

Sedan tidigare finns kvalitetspriset som belönar och uppmärksammar de medarbetare som genomfört spännande och framgångsrikt utvecklingsarbete i Örebro kommun. Idéslussen ämnar fortsätta i den andan, men ska också stödja idéhavarna och verksamheterna i utvecklingen och genomförandet av idéer.

 

affisch_800x450.jpg

 

Slussen fungerar som en väg framåt för utveckling av idéer – här kan man lämna in idéer, få stöd och hjälp med att ta dem vidare. Slussen gör även en bedömning av idén och om den är något som ligger inom kommunens uppdrag. Idégivaren bestämmer själv om den vill vara med och följa sin idé eller lämna den i annans händer.

 

 webb_dator.jpg

 

Vi på Advant fick möjligheten att vara med i arbetet med lanseringen av Idéslussen där vi tagit fram ett grafiskt manér och en intern kampanj med information för spridning i alla kommunens verksamheter. Redan i uppstart av kampanjen har vi sett ett bra resultat! Läs mer om kampanjen på advant.se.

 

Nyhetsbrev