Kommunikatör? Så här går du från tryckta till digitala publikationer

Rollen som kommunikatör förändras snabbt. Idag förväntas du vara insatt i allt från strategiska beslut till verktyg och plattformar. Du förväntas också vara en viktig del i organisationens digitalisering, där övergången från tryckta till digitala publikationer är en viktig del.

Vad är en digital publikation?
Digitala publikationer innebär att trycksaker publiceras i olika digitala format istället för på papper. Som interaktiv PDF, appar av olika slag och EPUB (e-böcker). En digital publikation skiljer sig mycket från tryckta publikationer då du har möjligheter att lägga in ljud, film, animeringar med mera.

Det digitala läsandet ökar medan läsande i tryckta medier minskar. Läsplattor har en stor del i dina förändring och idag har 59 % av alla svenskar en läsplatta (Svenskarna och internet 2015).

Svårigheten med de digitala formaten är att användarna har en mängd olika enheter så som mobil, dator och surfplatta att välja på. Då vissa funktioner i dina digitala publikationer inte fungerar på mobiler och läsplattor har du som kommunikatör en viktig uppgift framför dig – att välja ett relevant format som passar dina mål, kommunikation och målgrupp.

Tips!
Som stöd kan du ladda ner en praktisk vägledning som guidar dig i din resa från tryckt till digitalt och innehåller ifyllbara mallar att använda under arbetets gång.

Vad är då skillnaderna mellan format som EPUB, interaktiv pdf, HTML5-webbapp och app?
Interaktiva och tillgängliga pdf-filer och digitala publikationer
Många trycksaker och publikationer finns redan idag som pdf-filer och ofta används en begränsad funktionalitet mot vad som faktiskt finns tillgängligt. Möjlighet finns att klicka sig runt i dokumentet med hjälp av hyperlänkar och knappar, skapa ifyllbara fält och skapa taggade och tillgängliga pdf-filer. Du kan också bädda in ljud och video, dock fungerar ej denna funktionalitet i plattor och smartphones.

EPUB-dokument
EPUB är ett öppet, standardiserat format för digitala publikationer och e-böcker. Formatet ger omflödningsbar text, bilder, vilket innebär att texten kan optimeras för aktuell bildskärm. Att texten är omflödningsbar innebär även att läsaren själv kan påverka exempelvis teckensnitt, teckenstorlek samt radavstånd och det gör innehållet mycket tillgängligt. Layout och design bibehålls oavsett skärmstorlek och kan innehålla foton, ljud eller animationer. Formatet kan läsas på de flesta datorer, surfplattor, läsplattor och mobiltelefoner. Eventuellt behövs nedladdning av något program första gången du ska läsa och ladda ner en e-bok.

Appar
Appar är inget nytt under solen men mycket händer även på detta område när vi vi pratar om trycksaker. Under de senaste åren har teknik tagits fram som gör att du exempelvis kan skapa appar och digitala publikationer av ditt innehåll direkt från layoutprogrammet Adobe InDesign, som idag är ”branschstandard” för layout och trycksaker. Detta gör att du kan ta ditt säljmaterial, rapport eller tidning och nå ut på både läsplattor och mobiler.

Webb-app med HTML5 kontra ”mobilapp”
En interaktiv webbsajt som anpassar sig automatiskt till vilken storlek på skärm som användaren har, och alltså fungerar på alla enheter. En mobilapp är ett program som du laddar ned till din mobiltelefon och som kan nyttja telefonens funktioner, vilket inte en webb-app har möjlighet till.

Från tryckta till digitala publikationer – så här gör du:
1. Vad är målet? Gå inte i fällan att göra en ”digital trycksak” utan se över målbild och behov. Vad vill ni ha för effekt av er kommunikation?
2. Vem är mottagaren? Med din digitala publikation har du möjlighet att använda många olika plattformar för att nå din mottagare på bästa sätt. Ta reda på vart dina mottagare finns och på vilket sätt de vill motta din kommunikation där.
3. Innehåll. När du i en trycksak enbart kan använda dig av text och bild så kan du i din digitala publikation använda dig av en mängd olika innehållsalternativ. Vilken typ av innehåll passar just din kommunikation och din målgrupp?
4. Välj rätt plattform. Fråga dig själv – vart befinner sig troligast min mottagare när den ska ta del av min kommunikation? Sitter den på en mobil eller dator? Vilket format passar bäst för den plattformen och mitt innehåll?
5. Alla måste vara med på tåget. Att börja arbeta annorlunda kräver att alla berörda delar av din organisation blir involverade. Om ni ska arbeta mer digitalt så bör exempelvis IT-avdelningen bli involverad i ett tidigt stadie för att förenkla arbetet framåt.

SparaSpara

 

Nyhetsbrev