Hitta din framtid i skogen!

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, ser en vikande trend vad gäller ansökningar till de skogliga utbildningarna jägmästare och skogsmästare. Detta fick Advant i uppdrag att förändra och formatet som valdes efter målgruppsanalyser var film.

Vi valde tillsammans med kunden att använda oss av ambassadörer som målgruppen kunde indetifiera sig med. Slutprodukterna blev korta intervjufilmer med dessa i skogliga miljöer där vi fångat känslan av att vara i personens kläder, inspirera till ett yrkesliv i skogen och få någon som intygar hur det är att läsa utbildningen. Filmernas röda tråd är svaret på frågan “varför är skogen viktig för dig”?

För att nå ut med filmerna arbetade vi tajt tillsammans med en mediebyrå. Sammanfattningsvis har kampanjen levererat över alla förväntningar både på sociala medier och Youtube. Det totala antalet exponeringar för sociala medier och Youtube stannade på över 900 000.

Nyhetsbrev