Har du som marknadsförare koll på kommande lagstiftning för hållbarhetskommunikation?

Ny lagstiftning från EU, ”Green Claims directive” är med stor sannolikhet på väg att införas i Sverige. Det lagförslag som nu lagts fram innehåller regler som kommer att få stor betydelse för marknadsförare som använder sig av miljöpåståenden och miljömärkningar. Vår vd och strateg Linda sammanfattar och delar med sig av tips kring vad du behöver ha koll på.

Vad är Green Claims?

EUs Green Claims directive börjar dyka upp på många ställen som i exempelvis Resumé  och Sveriges Annonsörer.

I stora drag innebär direktivet att:

 • Säkerställa att konsumenter får tillförlitlig, lättförståelig, jämförbar och verifierbar miljöinformation.
 • Detta ska uppnås genom tydliga regler för företag och organisationer som vill göra miljöpåståenden i kommersiell kommunikation eller använda miljömärkningar.
  • Företagen ska kunna bevisa giltigheten i sina miljöpåståenden med verifierbara data, som exempelvis livscykelanalyser.
  • Krav på en tydlig och korrekt information om miljöprestanda.
  • Stopp för egna miljömärken som inte håller tillräckligt hög standard.

Förslaget i helhet kan du läsa på svenska här. En större sammanfattning och beskrivning finns här.

Varför kommer lagstiftningen?

För att skydda konsumenter från otydliga och felaktiga klimat- och hållbarhetsbudskap. Enligt en undersökning från Konsumentverket 2021 är nästan hälften av miljöpåståenden i reklam vilseledande, överdrivna eller för vaga.

Syftet är också att ge konkurrensfördelar till de företag och verksamheter som arbetar aktivt för att öka den miljömässiga hållbarheten hos sin produkt och verksamhet.

Företag som inte följer reglerna kan således ställas inför avsevärda böter, vilket i vissa fall kan uppgå till så mycket som 4% av den årliga omsättningen. Denna lagstiftning skickar en tydlig signal till marknaden: greenwashing, alltså otydliga och felaktiga miljöpåståenden, kommer inte att tolereras och konsumenternas rätt till ärlig information prioriteras.

Så vad behöver du göra?

Se över din hållbarhetskommunikation med fokus på miljöpåståenden och miljömärkningar. Inventera vad ni redan gör och säkerställ att ni håller er till andemeningen i Green Claims.

Detta innebär att ni:

 • kan bevisa de miljöpåståenden ni gör
 • inte missar eller undanhåller negativ påverkan och enbart fokuserar på lyfta fram det positiva ni gör
 • har en tydlig färdplan med aktiviteter och mål samt att dessa följs upp på ett trovärdigt sätt.

Det är så du skapar trovärdig hållbarhetskommunikation som stärker ditt varumärke och som ger värde för dina kunder och intressenter. För det är väl ändå detta som är målet?

Tre konkreta tips från Linda:

 • Använd inte uttryck som grön, hållbar och klimatneutral. Dessa är vaga och är otroligt svåra att bevisa. Skriv i stället vad ni konkret gör inom området och ännu hellre varför ni gör det. Att beskriva ert varför blir mycket starkare än ord som kanske ändå inte betyder så mycket för din kund i slutändan.  
 • Redan idag finns bra vägledning och checklistor att ta stöd i när du ska kommunicera kring ditt klimat- och miljöarbete. Denna checklista som är framtagen
 • Gör bra saker först – och kommunicera sen. Ju fler bra saker du gör, desto mer kan du kommunicera. Enkel tumregel och ganska självklar egentligen!

Vill du veta mer?

Vi på Advant hjälper dig gärna och berättar mer om detta. Det kan handla om exempelvis hållbarhetskommunikation, tillgänglig och inkluderande kommunikation eller varumärkes- och konceptutveckling i linje med ert hållbarhetsarbete. Vi kan också hålla i föreläsningar, utbildningar och workshops.

Kontakta Linda Jonsson
linda@advant.se
076-145 18 11

Nyhetsbrev