Gymnasiet på riktigt

Idag är det Gymnasiemässa i Örebro och inför det har vi tillsammans med Örebro kommun arbetat fram nya skolwebbar, en app och en Instagramkampanj för att marknadsföra de kommunala gymnasieskolorna.

Förra året gjorde vi tillsammans med Örebro kommun ett omfattande jobb kring de kommunala gymnasieskolorna. Tidigare profilerade varje skola sig var för sig och nu tog vi tillsammans fram en ny gemensam layout, loggor och profil för skolorna. Vi producerade även en gemensam utbildningskatalog och programblad samt tog fram ett mässkoncept.

I år fortsatte vi arbetet tillsammans med kommunen och har kompletterat marknadsföringen med nya skolwebbar, en digital utbildningskatalog i form av en app och en Instagramkampanj där 29 elever med bilder och text berättar hur det är att studera på en av Örebro kommuns gymnasiesskolor på riktigt.

Nya skolwebbar
Gymnasieskolornas nya webbplatser lanserades den 5 oktober och är en del i arbetet med att ta fram ett gemensamt varumärke för de kommunala gymnasieskolorna.

Gymnasieskolornas webbplatser har fått en ny design och sidorna som presenterar programmen och utbildningarna har blivit tydligare och mer enhetliga. Alla webbplatserna fungerar givetvis både i platta och mobil, vilket är är viktigt eftersom det oftast är där målgruppen tittar och använder informationen. Här hittar du länkar till alla kommunala gymnasieskolors webbplatser.

Gymnasiet på riktigt
Inför Gymnasiemässan har den nya gymnasiekatalogen gått ut till alla niondeklassare i hela Örebro län. En katalog som i år även finns att ladda ner som app i mobil och på platta. Appen heter ”Guide till gymnasievalet 2016”, och innehåller både gymnasiekatalogen och programblad som du kan ladda ner samt länkar till de nya skolwebbarna och Instagramkampanjen.

Under hösten har vi även tillsammans med kommunen startat upp Instagramkampanjen #gymnasietpåriktigt där ambassadörer berättar hur det är att gå på skolornas olika program på riktigt. Något som framkom i de workshopar vi höll med målgruppen. Inför sitt gymnasieval vill ungdomarna veta hur det är att gå på skolan och programmet av någon som faktiskt går på skolan och vet hur det är. På riktigt. Vi har 29 representerar från olika program som lägger upp bilder nästan varje dag. Dessa ambassadörer finns även på plats på Gymnasiemässan och delar med sig av sina erfarenheter. Här kan du se instagramkampanjen #gymnasietpåriktigt.

Läs mer om hela projektet på advant.se.

 

Nyhetsbrev