Filmer om Riksgymnasiet i Örebro

Under våren har vi tillsammans med Marilyn Produktionsbolag tagit fram en film om hur det är att gå på Riksgymnasiet. Bäst att svara på den frågan är eleverna på skolan.

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade är Sveriges enda riksgymnasium för elever med dövhet och hörselnedsättning. De erbjuder 17 nationella program och alla introduktionsprogram. På Riksgymnasiet går elever som är döva, har en hörselnedsättning, kombinerad syn- och hörselnedsättning och grav eller generell språkstörning.

Under hösten fick elever söka till att bli Riksgymnasiets nya ansikte. Eleverna Kalle, Edvin, Frida och Ida valdes ut till att berätta sin historia om Riksgymnasiet. I filmerna berättar de om både skola, boende och fritid.

Tillsammans representerar Kalle, Edvin, Frida och Ida alla fyra elevgrupper: döva elever, elever med hörselnedsättning, kombinerad syn- och hörselnedsättning och grav eller generell språkstörning.

Här kan du se alla filmerna:
http://www.orebro.se/omriksgymnasiet/varaelever.4.20128b1014ccaa6c26715e3.html

 

Nyhetsbrev