Därför gynnas du av att tillgänglighetsanpassa!

En vanlig missuppfattning med att tillgänglighetsanpassa webb, film eller dokument är att det ska vara dyrt, svårt och tråkigt. Att det kostar mer än det smakar, helt enkelt. Här hittar du svar på varför din verksamhet bör satsa på tillgänglig kommunikation och på vilka sätt det kan gynna er.

Vad är digital tillgänglighet?

I Sverige har 36 procent procent av befolkningen någon form av funktionsvariation, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det kan röra sig om allt från försämrad hörsel till nedsatt syn eller koncentrationssvårigheter, med mera. Digital tillgänglighet handlar om att alla ska kunna ta del av digital information på samma villkor – oavsett funktionsvariation.

En av de mest uppenbara anledningarna till att tillgänglighetsanpassa din kommunikation blir därför väldigt tydlig: om du inte gör det riskerar du att missa mer än en tredjedel (!) av din potentiella målgrupp. Genom att göra kommunikationen tillgänglig ökar du dina chanser att nå ut med ditt budskap – svårare än så är det inte.

Personer som använder sina telefoner på allmän plats

Nå den stora massan

Ett annat argument för att tillgänglighetsanpassa kommunikationen är inte bara för att nå de som har en funktionsvariation, utan även för att förenkla och underlätta i vardagen för den stora massan. Man brukar prata om att man kan ha permanenta, tillfälliga eller situationsbaserade behov, låt oss gå igenom vad det innebär:

Permanent behov

I den är kategorin räknar vi in personer som exempelvis bara har en arm, är blinda, döva eller på annat sätt har en fysisk eller psykisk begränsning som är permanent.

Tillfälligt behov

Här hittar vi de som råkat ut för en tillfällig skada eller problem. Kanske har man brutit en arm, nyligen genomgått en operation, fått en öroninfektion eller på annat sätt drabbats av någon åkomma som gör att man har speciella behov – även om de bara är tillfälliga och inte permanenta.

Situationsbaserat behov

Här finns den stora massan! I princip vem som helst kan känna igen sig här. Här hittar vi de som inte passar in i någon av de första två kategorierna, men som på grund av tillfälliga yttre omständigheter kan ha svårt att ta till sig information i en specifik situation. Här kommer två exempel:

  1. Tänk dig att du sitter på ett bullrigt torg, utan hörlurar och vill titta på en intervju på din telefon. Ljudet från intervjun är bärande för att du ska förstå vad som sägs men av förklarliga skäl har du svårt att hänga med. Hade intervjun varit textad hade det inte varit några problem.
  2. Du sitter framför datorn och försöker läsa en lång och krånglig text samtidigt som din tvååriga dotter kräver all din uppmärksamhet. Ord och meningar flyter ihop, du får börja om flera gånger och har svårt att greppa innebörden i texten. Med tydliga rubriker, en sammanfattande punktlista och en luftigare layout hade det blivit betydligt enklare.

Vilka liknande exempel kan du hitta i din egen vardag? Och vad kan du förbättra i din kommunikation för att förebygga liknande problem hos dina kunder?

Bilden illustrerar hur problem med ljud och hörsel kan te sig vid permanenta, tillfälliga eller situationsbaserade behov av tillgänglighetsanpassning.

Ökad lönsamhet med tillgänglig kommunikation

Fler personer som kan ta del av din information innebär såklart fler potentiella kunder. Genom att tillgänglighetsanpassa din webbplats öppnar du även dörren till ökad lönsamhet på ännu fler sätt. Här kommer några exempel:

  • En tillgänglig webbplats är en lättanvänd webbplats. En lättanvänd webbplats är en lönsam webbplats. Tydliga knappar, enkelt språk och en logisk struktur är bara några av delarna som bidrar till både tillgängligheten och lönsamheten. Ju enklare det blir för besökaren att veta vad hen ska göra desto större chans till köp eller konvertering.
  • Har du bra struktur på din webbplats med rätt rubriknivåer, bra avvägda rubriker och texter, förklarande alt-texter på bilder och så vidare, gör du inte bara webbplatsen mer tillgänglig utan även mer omtyckt av Google. Tillgänglighet är på många sätt bra för din sökmotoroptimering vilket självklart är bra för din lönsamhet.
  • Bygg varumärke! Genom att ha en bra, tydlig, välstrukturerad och tillgänglig webbplats är chansen mycket större att du uppfattas som en pålitlig och seriös aktör. Säljer du liknande produkter eller tjänster som ett antal konkurrenter blir förtroendet en viktig hörnsten i ditt kundrelationsbyggande.

Vilka berörs av lagen?

I skrivande stund är det enbart offentlig verksamhet, eller en aktör som arbetar på uppdrag av en offentlig verksamhet, som behöver se till att tillgänglighetsanpassa sin digitala service. Följer man inte direktivet och får upprepade tillsägelser utan att rätta till sina brister, kan man tvingas betala böter.

Privata aktörer omfattas inte av DOS-lagen, men väntas kunna påverkas inom en snar framtid. Att genomgå tillgänglighetsresan redan nu krattar alltså inte bara för alla möjligheter vi nämnt tidigare, utan även för en smärtfri övergång längre fram.

Lär dig mer och få konkreta tips av våra experter!

Vill du få en bättre inblick i det här med tillgänglighet kan du se vår inspelade livesändning om ämnet. Här går vi igenom det mesta som rör tillgänglighet, inklusive varför det är lika viktigt för privat verksamhet som offentlig. Du ser den helt gratis via spelaren här under eller på vår Youtubekanal.

Summering

Tillgänglighet gynnar alla – här kommer en sammanfattning av vad vi just lärt oss!

  • Ungefär en tredjedel av befolkningen har någon form av funktionsvariation, se till att du inte exkluderar dem!
  • Tillgänglighet hjälper inte bara de med permanenta behov, utan även den stora massan i mängder av vardagssituationer.
  • En tillgänglig webbplats kan hjälpa dig att öka lönsamheten genom att konvertera bättre, ranka högre på Google och bygga varumärke.
  • Även om lagkraven ”bara” gäller offentliga verksamheter är det klokt att börja tillgänglighetsanpassa din kommunikation redan nu.

Vill du ha hjälp eller stöttning i ditt tillgänglighetsarbete? Hör av dig till oss på 054–22 00 50 eller via planering@advant.se.

Nyhetsbrev