Webbdesign till en expert- och tillsynsmyndighet

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Casebild: mockup mobilvy och desktopvy, designuppdrag EI

Design med fokus på användarvänlighet

När Energimarknadsinspektionen skulle bygga om sin webb fick vi på Advant i uppdrag att skapa designen. Vi tog fram ett helt nytt koncept och manér med stort fokus på tillgänglighet och användarvänlighet.

Om Energimarknadsinspektionen

Ei är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att se till så att våra energimarknader sköts på ett schysst och korrekt sätt. Myndigheten verkar genom allt från kontroller av marknaden till regelutveckling samtidigt som de också arbetar för konsumenterna – bland annat genom konsumentinformation. Det är exempelvis de som ligger bakom elpriskollen.se.

Vårt uppdrag

I samband med att Ei skulle göra om sin webb och samtidigt flytta över den till SiteVision fick vi på Advant i uppdrag att göra designen. Hela ei.se skulle byggas om och efter att vi tagit fram ett konceptförslag inför kommande arbete med webben föll valet på oss som designleverantör. 

Gediget förarbete

Vi började med att sätta upp spårning på deras befintliga webb med bland annat heatmaps och enkätfrågor. Vi genomförde också en workshop tillsammans med Ei som sedan följdes upp med kvalitativa intervjuer med målgruppen. Allt för att samla på oss så mycket relevant information som möjligt. Efter att vårt förslag på wireframe (struktur-/trådskiss av webben) godkänts kunde vi jobba vidare med designen.

Tillgänglighetsfokus

En stor del i designarbetet har handlat om att Ei:s nya webb måste vara anpassad efter Tillgänglighetsdirektivet. Utöver att matcha de regler som finns sedan september 2020 la vi även stor vikt vid att det ska gå snabbt och enkelt för användaren att hitta rätt information på webben.

Tätt samarbete

Arbetet pågick i cirka ett och ett halvt år och vi hade ständigt nära kontakt med såväl Ei som CGI som skötte själva webbutvecklingen. Även om vi lämnade över vår design och vår funktionsspecifikation till CGI var vi med genom hela resan för att inte designperspektivet skulle tappas. Vi hade exempelvis veckovisa avstämningsmöten för att följa upp arbetet.

Vill du se hur webben blev hittar du den här.

Casebild: mockup desktopvy, designuppdrag EI
Casebild: banner, designuppdrag EI

Vår externa webbplats är kanske den mest använda kanalen för att ta del av myndighetens expertkompetens på ett enkelt sätt. När vi gjorde ny webbplats ville vi givetvis att den ska vara enkel att använda för alla. Vi tog hjälp av Advant och i samarbete med dem tycker vi att vi lyckats med det!

Angelica Svanér

Energimarknadsinspektionen

Nyhetsbrev