En webb för att upptäcka Värmland

VISIT VÄRMLAND

GIF Visit Värmland

En helt ny webb åt Visit Värmland

Hur gör man en webbplats som samlar alla värmländska kommuner, bygger varumärket Värmland och skapar fler affärer och ökad turismnäring? Här är berättelsen om Visit Värmlands nya webb.

Visit Värmland ville bygga om sin webb från grunden och återlansera den under domänen visitvarmland.com, bland annat för att kunna hålla ett mer internationellt fokus. Vi fick uppdraget under vintern med önskan om att webben skulle lanseras innan sommarsäsongen. På knappa halvåret, tack vare ett fantastiskt fint samarbete tillsammans med Visit Värmland, lyckades vi ha webben klar i tid.

Uppdraget

Visit Värmlands webb är den primära turism- och besöksplattformen för Värmlandsregionen. Här länkas alla värmländska kommuner samman och de har möjlighet att dela evenemang, besöksmål och annan turisminformation på webbplatsen. Den tidigare webben hade blivit daterad och så även turismdatabasen Turid där exempelvis resmål och evenemang laddas upp gemensamt av Värmlands kommuner. Uppdraget blev därför att bygga om och återlansera både externwebben och Turid.

Effektkartläggning visade vägen

Innan arbetet satte igång gjorde vi en effektkartläggning för att bland annat bena ut syfte och behovsgrupper. Utifrån det kunde vi sedan ta fram en plan över hur vi skulle arbeta med funktioner och innehåll. Vi landade framförallt i två tydliga huvudspår: dels att göra Turid mycket mer lättanvänd för kommunerna och dels att göra om inriktningen på externwebben med tydligare tematisering utifrån besökarens intresse och syfte.

Tematisering

I stället för att presentera all turistinformation i ett flöde har vi byggt webben så att den tar tillvara på besökarens intressen. Är man exempelvis intresserad av vandring ska det snabbt och enkelt gå att hitta information om olika vandringsleder. Är man intresserad av vad som händer i en specifik ort ska man kunna hitta det. Till det här har vi också lagt till en ny funktion för att kunna favoritmarkera sidor. Den här tematiseringen av webben ger kort sagt besökaren förslag utifrån vad hen är intresserad av, i stället för tvärtom. 

Alla kommuner samlade

Tidigare har alla värmländska kommuner haft sina egna besöksnäringswebbar, men i och med den här återlanseringen av visitvarmland.com är alla samlade under ett och samma tak. Det här gör det enklare för alla inblandade och dessutom skapar det synergieffekter. 

Vilka delar har vi arbetat med?

Följande kompetensområden har vi på Advant bidragit med i arbetet med den nya webben:

  • Strategi och upplägg
  • Projektledning
  • Webbutveckling, backend och frontend
  • Koncept och UX-design
  • Rörligt material
Arbetet med att förbättra och hålla den nya webben ajour kommer att fortsätta löpande.

Vi ville skapa en modern webbplats och uppdatera vår databas till ett mer användarvänligt verktyg. Genom bra kommunikation, flexibilitet och kreativa lösningar i ett ganska komplext projekt är vi mycket nöjda med Advant och vår nya webblösning.

Linnea Harefjord

Content manager, Visit Värmland

Att få hjälpa till med nya visitvarmland.com har varit otroligt spännande, roligt och utmanande. Ett komplext projekt med hög utmaning gällande teknik, design och tidsplan. Tack vare en mycket engagerad och kompetent beställare och ett seniort team på Advant har vi lyckats ro projektet i hamn.

Mikael Engström

Webbstrateg, Advant

Nyhetsbrev