Väx med oss!

KARLSTADS KOMMUN

Kampanjen Väx med oss får fler att vilja joina teamet

Karlstads kommun upplever en hård konkurrens om att rekrytera utbildad personal inom hälso- och sjukvård. Med hjälp av kampanjen Väx med oss stärker vi bilden av arbetsgivarvarumärket och förmedlar att Karlstads kommun är ett attraktivt alternativ till studenter, befintliga medarbetare och jobbsökande.

Kort om Karlstads kommun

Karlstads kommuns verksamhet inom Omsorg och hjälp riktas mot äldre och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans är de ca 2 000 medarbetare som jobbar inom vårdboende, trygghetsboende, hemtjänst, funktionsstöd, korttidsvård, hälso- och sjukvård och administration.

Hård konkurrens om utbildad personal

Konkurrensen om att rekrytera utbildad personal inom hälso- och sjukvård är idag hård. Karlstads kommun vill med kampanjen stärkas som arbetsgivare och berätta för andra arbetande och jobbsökande inom branschen varför man skall vilja jobba hos just dem. Beställaren vill lägga extra fokus på att nå studenterna.

Historier från verkligheten + stolthet i kommunikationen = positiv upplevelse

Vi inledde vårt arbete med att träffa kommunikatörer, projektledare och HR från Karlstads kommun för att utifrån uppdragsbeskrivningen gå igenom formulerat förslag på koncept och idé. Vi landade i att bygga kampanjen runt den redan planerade mässan och skapade en digital förlängning i form av en kampanjsajt.

Förutom ren mässinformation skulle webben ge våra målgrupper inspiration, kunskap och goda exempel från Karlstads kommun. Genom att ge och dela med sig av tydliga mervärden bygger man både sitt arbetsgivarvarumärke samt får fler att bli intresserade av att jobba hos dem. Innehållet består av kampanjfoton med verkliga människor från verksamheten som förutom att finnas på webben visas på stortavlor över hela Karlstad. Vi blandar filmade intervjuer med dessa ambassadörer med redaktionella artiklar som lyfter strategiskt viktiga områden. Allt med målet att höja statusen för att jobba inom hälso- och sjukvård. Genom att återanvända materialet skapar vi kostnadseffektiva kampanjer i sociala medier före, under och efter mässan.

Särskilt viktigt har det varit att nå studenter på specifika program. Det är svårt att nå så snävt med marknadsföring i sociala medier eftersom man inte alltid uppger sin sysselsättning eller inte gör det på ett jämförbart vis. Därför tog vi direktkontakt med alla studentkårer och skapade riktade informationskampanjer i kanaler där målgrupperna till 100% redan fanns.

Mässan blev en succé och regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh (som var en av talarna på mässan) lyfte hur långt Karlstads kommun kommit och att man ligger i framkant inom kommunal hälso- och sjukvård. Alla chefer var supernöjda och flera medarbetare uttryckte att eventet både var givande och inspirerande. Som grädden på moset etablerades ett samarbete mellan Karlstads kommun och berörda studentföreningar.

 

Kampanjen blev mycket uppskattad, inte minst hos våra medarbetare inom hälso- och sjukvård. Samarbetet med Advant var flexibelt och kreativt från början till slut.

Helena Levberg

Kommunikatör, Karlstads kommun

Nyhetsbrev