Vård är bäst

REGION VÄRMLAND

Spela videoklipp

Prisvinnande kampanjen Vård är bäst lyfts nationellt

Under 2016–2019 har vi tillsammans med Region Värmland skapat förutsättningar för att få fler kvalificerade sökande till vård- och omsorgsprogrammen i Värmland. Ett grundligt förarbete och löpande workshops med målgruppen har resulterat i prisvinnande kommunikation som träffar rätt och dessutom lyfts nationellt av Sveriges Kommuner och Regioner.

Kort om Region Värmland

Region Värmland agerar både projektledare och beställare men Vård är bäst är ett gemensamt uppdrag där alla Värmlands 16 kommuner och fd Landstinget i Värmland ingår som beställare. Tillsammans är de Värmlands största arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg.

Det saknas 3 000 undersköterskor år 2025

Utmaningarna för kompetensförsörjningen inom vårdsektorn i Värmland är stora. År 2025 beräknas det saknas ca 3 000 undersköterskor i Värmland enligt SCB. Idag är det svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Från arbetsgivarnas sida är målsättningen att nå ut till unga i målgruppen (14–16 år) och få fler att söka till vård- och omsorgsprogrammen.

Dialog + målgruppsanpassad kommunikation = träffar rätt

Inledningsvis lades ett stort fokus på att förstå problembilden i Värmland, både lokalt och regionalt samt nationellt. I workshops med målgruppen, lärare, SYV och uppdragsgivare fick vi ta del av viktiga erfarenheter för att kunna skapa träffsäker kommunikation. Först arbetade vi fram kampanjnamnet Vård är bäst som alla uppdragsgivare kunde sluta upp bakom. Genom att ta avstamp i insamlad data och kontinuerligt stämma av koncept och idéer, både med kund och målgrupp, resulterade detta samskapande i en mängd insatser och produktioner.

Vi har skapat en kampanjwebb, producerat intervjufilmer och reklamfilmer, tagit fram mässmaterial, giveaways, digitala datainsamlingsverktyg och trycksaker. Kampanjen har synts i media, på bio och buss-tv över hela Värmland och allt marknadsföringsmaterial är anpassad för sociala medier.

Vi har även formatanpassat allt material med tydliga instruktioner som alla inblandade fått ta del av för att sprida i sina egna kanaler. Samt arbetat med dynamisk annonsering i alla kanaler där kidsen är aktiva. Snapchat och Youtube har varit särskild framgångsrika. Vi har varit ute på gymnasieskolor och förberett både elever och lärare inför mässdeltagande och coachat dem i att vara goda ambassadörer. I höstens kampanj samarbetar vi med värmländska influencers som ett komplement till annonsering i sociala medier.

Vård är bäst vann kategorin Årets samhäll i Guldvargen 2019 med motiveringen “Med omsorgsfull målgruppsanalys och socialrealistisk spänning lyckas vinnaren med något av det svåraste som finns. Att i en tid av nästan obegränsad valfrihet påverka en grupp coming of age-individualister att lyfta blicken från influencerdrömmen och ställa sig frågan – har jag det i mig?”

Nyhetsbrev