Ulla, 62 år

Karlstads kommun

Rekryteringskampanj - Karlstads kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad hade stora utmaningar med att hitta sommarvikarier till sin verksamhet. Sommaren 2022 var läget akut då det saknades personal. Inför sommarledigheten 2023 ville förvaltningen därför satsa på en rekryteringskampanj.

Advant fick i uppdrag att skapa en kampanj för att få in tidiga ansökningar till sommarjobben. Målgruppen är unga vuxna 18–25 år som läser på gymnasiet eller på universitet i Karlstad. 

Hur får vi en ungdom att stanna till i sitt sociala flöde? Jo, kanske genom att skapa en krock mellan gammalt och nytt. Det tog vi fasta på när vi skapade denna annons för att locka unga människor att hjälpa våra äldre få lite gladare dagar. Vi skapade en igenkänning genom att målgruppen fick se personer i sin egna ålder på bild, men det var något som inte kändes helt rätt! Bilderna kompletterades nämligen med namn och ålder på brukaren. Detta skapade en stor krock och gjorde att målgruppen blev nyfiken. Eftersom kampanjen gick i sociala medier var det ett effektfullt sätt att sticka ut i detta snabba media.

Advant fick i uppdrag att skapa en kampanj för att få in tidiga ansökningar till sommarjobben. Målgruppen är unga vuxna 18–25 år som läser på gymnasiet eller på universitet i Karlstad. 

Hur får vi en ungdom att stanna till i sitt sociala flöde? Jo, kanske genom att skapa en krock mellan gammalt och nytt. Det tog vi fasta på när vi skapade denna annons för att locka unga människor att hjälpa våra äldre få lite gladare dagar. Vi skapade en igenkänning genom att målgruppen fick se personer i sin egna ålder på bild, men det var något som inte kändes helt rätt! Bilderna kompletterades nämligen med namn och ålder på brukaren. Detta skapade en stor krock och gjorde att målgruppen blev nyfiken. Eftersom kampanjen gick i sociala medier var det ett effektfullt sätt att sticka ut i detta snabba media.

Nyhetsbrev