Tjänstekollen

KARLSTADS EL- OCH STADSNÄT

Woop woop! Tv, internet eller telefoni?

Hur gör man det roligare sätt att välja rätt bredbandstjänster? Jo, genom en interaktiv guide. Genom att göra det både roligare och enklare för kunden att välja rätt tjänst är förhoppningen att fler köper tjänsterna.

Utmaningar & förutsättningar

Karlstad el och stadsnät är ett kommunägt bolag som bland annat förvaltar och utvecklar Karlstads kommuns el- och fibernät.

Kunden ville ta fram ett roligare sätt att välja rätt bredbandstjänster och vi fick uppdraget att ta fram en interaktiv guide. Genom att göra det både roligare och enklare för kunden att välja rätt tjänst är förhoppningen att fler köper tjänsterna.

Den största utmaningen i projektet var att hitta ett mer interaktivt sätt att välja bland tjänsterna. Och att ta fram en logik som hjälper besökaren att hitta tjänster som matchar deras behov.

Arbetssätt

Vi på Advant ansvarade för framtagning av hela konceptet från idé till färdig produkt. Arbetet inleddes med att bolla idéer tillsammans kunden och ta fram trådskisser (wire frames). Efter det tog vi fram en design utifrån deras grafiska profil.

Vi arbetade nära kunden under hela projektets gång och de hjälpte även till med att ta fram all bakomliggande information som behövdes för att få fram en så rättvis stadsnätsprofil som möjligt. Vi gjorde också användartester för att försäkra oss om att webbsidan skulle vara lättnavigerad.

Lösning/resultat

Lösningen blev en guide i tre steg (bredband, tv och telefoni) där besökaren navigerar sig fram genom att svara på ett antal frågor. Besökaren har såklart möjlighet att hoppa över steg om alla inte är av intresse. När frågorna är besvarade räknas besökarens stadsnätsprofil ut och personen kan då se vilka leverantörer som passar bäst, lösningar som rekommenderas samt tips att tänka på.

Besökaren kan även spara sitt resultat, dela resultatet med sina vänner eller ladda ner tabeller för att jämföra leverantörer. Fokus låg på att ta fram en enkel webbdesign som följer Karlstad el och stadsnäts grafiska profil men samtidigt använda ett mer informellt och vardagligt språk i texterna.

Du hittar guiden här

Vi är supernöjda med Tjänstekollen, det är en snygg, praktisk och användarvänlig produkt som alla våra stadsnätskunder borde testa!

Richard Hall

Produktägare, Karlstads kommun

Nyhetsbrev