Nu förbättrar vi hemtjänsten

KARLSTADS KOMMUN

Nu förbättrar vi hemtjänsten

Karlstadsborna har, generellt sett, haft en negativ uppfattning om hemtjänsten. Det handlar dels om att den som behöver stöd upplevs få hjälp av många olika personer som inte har kännedom om de individuella behoven. Även bilden av stressade och pressade arbetsvillkor, känt som minutstyrning, tillhör allmänhetens uppfattning.  

Vård- och omsorgsförvaltningen vände sig till oss på Advant med en önskan om att visa upp den förändring som hemtjänsten går igenom. Men hur kan då en negativ och enkelriktad bild nyanseras? Vår lösning blev att låta Karlstadsbor i behov av stöd, personal och anhöriga själva berätta om hemtjänstens nya arbetssätt och vad det har betytt för allas vardag.  

Allt kokades ned till ett brev. Ett brev som blev en annons, där alla som delat med sig om förändringen, även fått skriva ned ord som beskriver förflyttningen av hemtjänsten.  

Kampanjen startade med helsidesannonser i NWT och VF för att därefter följas upp med kompletterande bannerannonsering och animerade annonser i sociala medier. Alla mottagare av kommunikationsinsatserna har därefter letts in till en kampanjwebb på Karlstads kommuns hemsida för att där mötas av intervjuer med alla inblandade. 

Resultatet då? Kampanjen har uppmärksammats i både lokala och regionala medier och kanske framför allt byggt en intern stolthet och skapat en insikt hos anhöriga om att en förbättring är här.

Vård- och omsorgsförvaltningen vände sig till oss på Advant med en önskan om att visa upp den förändring som hemtjänsten går igenom. Men hur kan då en negativ och enkelriktad bild nyanseras? Vår lösning blev att låta Karlstadsbor i behov av stöd, personal och anhöriga själva berätta om hemtjänstens nya arbetssätt och vad det har betytt för allas vardag.  

Allt kokades ned till ett brev. Ett brev som blev en annons, där alla som delat med sig om förändringen, även fått skriva ned ord som beskriver förflyttningen av hemtjänsten.  

Kampanjen startade med helsidesannonser i NWT och VF för att därefter följas upp med kompletterande bannerannonsering och animerade annonser i sociala medier. Alla mottagare av kommunikationsinsatserna har därefter letts in till en kampanjwebb på Karlstads kommuns hemsida för att där mötas av intervjuer med alla inblandade. 

Resultatet då? Kampanjen har uppmärksammats i både lokala och regionala medier och kanske framför allt byggt en intern stolthet och skapat en insikt hos anhöriga om att en förbättring är här.

Nyhetsbrev