Renovera Hållbart

Moelven Wood

15 000 besökare till Moelven Woods kampanjwebb med träffsäker annonsering och relevant innehåll

Med ett stort fokus på hållbarhet och klimatsmarta produkter har vi tillsammans med Moelven Wood skapat en inspirerande och informerande kampanj på webben om hur du kan renovera hållbart med trä.

Med hjälp av influencersamarbete, relevant innehåll, konkreta tips och annonsering i sociala medier har Moelven Wood fått mer än 1,2 miljoner exponeringar av annonsen, 200 000 visningar på videos och 15 000 besökare till webbplatsen för kampanjen.

Kort om Moelven Wood

Moelven Wood utvecklar och producerar ett stort urval träbaserade bygg- och interiörprodukter med hög förädlingsgrad, huvudsakligen för försäljning i byggvaruhandeln i Skandinavien. Moelven Wood är en del av koncernen Moelven som ska vara det naturliga valet för människor som vill bygga och bo hållbart och skandinaviskt.

Engagera till hållbar renovering genom klimatsmarta produkter och lösningar

För Moelven Wood är hållbarhet oerhört viktigt och grundidén har alltid varit densamma: att använda naturresurser från skogen till fullo och att bidra till en hållbar framtid i trä.

Detta bjuder på en rad kommunikativa utmaningar; hur förmedlar vi ut budskapet till konsumenterna och hur kan vi engagera och inspirera dem att använda klimatsmarta produkter och lösningar vid renovering.

Samarbete med influencer, konkreta tips och enkelt innehåll

Vi har i samarbetet med Moelven Wood noggrant analyserat utfallet av vårt tidigare arbete tillsammans i sociala medier för att ta fasta på vilken typ av innehåll som skapar störst engagemang. Det är det arbetet som ligger till grund när vi skapat innehållet till kampanjen.

Utifrån analysen skapade vi en kampanj med syfte att informera och inspirera målgruppen till att renovera hållbart med trä. Vi valde att satsa på enkelt innehåll med konkreta tips och DIY-lösningar.

Vi samarbetade tillsammans med Johanna Berglund som jobbar som miljömedveten influencer och kreatör inom hem, inredning och livsstil. Hon driver bland annat det uppskattade kontot @prastgarden_i_jala på Instagram där du kan följa den hållbara renoveringen av en gammal prästgård.

Under kampanjens gång har vi fått hänga med Johanna när hon renoverar sin prästgård med produkter från Moelven Wood och där hon ger sina bästa tips på hållbar renovering, med enkla DIY-beskrivningar som skapar värde för mottagarna.

Fokus på video = ett bra resultat

Det primära målet har varit att få besökare till kampanjsidorna på webben.

Och det sekundära målet har varit att få stor räckvidd och öka medvetenheten inom målgrupperna och därför har vi till stor del valt att använda oss av video som är ett medie som både fångar tittaren och engagerar.

Video har ytterligare en fördel när du annonserar på t ex Facebook – att du kan skapa nya målgrupper med de som har sett en viss andel av en video och som du kan återmarknadsföra till med nya budskap. På så sätt kan du förflytta kunderna längs en lite enklare ”kundresa”.

Utfallet av kampanjen har varit väldigt bra – både ur perspektivet att få stor räckvidd och att få många besökare till webbsidorna.

  • Antal exponeringar (visningar av annons): 1,2 miljoner
  • Visningar av video: 204 566 visningar (3 sek är en videovisning i FB)
  • Besök till webben: 15 673 st besökare
  • Genomsnittlig CTR (click-through-rate, dvs de som sett annonsen och klickat sig vidare till webbsidan): 1,87 %
    (Genomsnittet för branschen ligger på 0,7 %*)
*https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/02/28/facebook-advertising-benchmarks

Nyhetsbrev