Marjas Äventyr

MATTILA | COMPARE | VISIT VÄRMLAND

Ett interaktivt familjeäventyr i Mattila

Res tillbaka till andra världskriget och följ Marjas kamp för frihet i detta interaktiva familjeäventyr. Besök platserna, lös utmaningarna och samla stämplar. Ett spännande äventyr för hela familjen.

Mattila är en plats i Finnskogen som sträcker sig över gränsen mellan Sverige och Norge. Fast frågan är om det verkligen existerat en gräns för människorna som bodde i detta skogslandskap. Men när andra välrdskriget bröt ut befann sig plötsligt släktingar och vänner, arbetskamrater, fästmän och fästmör i ett land i krig. Över gränsen kom flyktingar och desertörer och i motsatt riktning fraktades meddelanden, vapen och förnödenheter till motståndsrörelsen i Norge.

Kvinnor, män och även barn visade prov på stort mod och medmänsklighet som lotsar och kurirer. Det är när man kommer människorna nära som historien känns verklig. Det här blev utgångspunkten i lösningen kring Marjas äventyr.

Många av berättelserna har nu fallit i glömska, men tack vara Värmlandsantikvarien så har händelserna inventerats och dokumenterats. Nu ville vi ta det ett steg längre. Vi ville väcka dem till liv och berätta dem för nya generationer.

Historierna har bearbetats och skrivits om utifrån en fiktiv flicka vid namn Marja, men händelserna och faktan är sann. Marja berättar i förtrolighet för lyssnaren om saker hon sett eller hört de vuxna prata om när de inte trodde hon hörde. Vi får höra om tullaren Johansson och tullchefen Olaus Olsson som hjälper den norska motståndsrörelsen i kampen mot Hitler och tyskarna, om när det brittiska flygplanet stryker längs ladugårdstaket och störtar i sjön och om barn som får stå vakt ute på isen och signalera till norska flyktingar att de kan ta sig över för att få skydd.

Genom att besöka Mattila får du tillgång till ett interaktivt familjeäventyr som blandar digital teknik med vacker natur. 

På utvalda platser i Mattila kan du låsa upp berättelser och höra Marja berätta om historiska händelser. På varje plats finns dessutom en fysisk utmaning att lösa. Lös uppgiften och sätt en stämpel i ditt alldeles egna passerkort.

Ett roligt och spännande äventyr för hela familjen.

Nyhetsbrev