Krångligt resande

KARLSTADS KOMMUN

Svårare ta sig till jobbet fram blir snart enklare

Lika krånglig som vår rubrik har det varit att ta sig fram i stan. Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. Under en fas i byggperioden skulle det bli väldigt krångligt för alla Karlstadbor att ta sig fram runt i stan. Det ville Karlstads kommun att vi skulle informera om på utomhustavlor i Karlstad centrum.

Nyhetsbrev