Karlstad växer

KARLSTADS KOMMUN

En stor lösning på ett växande problem

Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. Flera stora projekt kommer att förändra stadsmiljön på omvälvande sätt. Karlstads kommun behöver samla information om alla projekt som planeras och pågår under ett gemensamt paraply på webben. I början av april lanserades underwebbplatsen Karlstad växer som Advant fick i uppdrag att lyfta fram i en ny kampanj.

Utmaningar & förutsättningar

Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. Flera stora projekt kommer att förändra stadsmiljön på omvälvande sätt. Karlstads kommun behöver samla information om alla projekt som planeras och pågår under ett gemensamt paraply på webben. I början av april lanserades underwebbplatsen Karlstad växer som Advant fick i uppdrag att lyfta fram i en ny kampanj.

Advant fick i uppdrag att ta fram en kampanj för stortavlor med ett manér som kan återanvändas för karlstad.se, buss-tv och sociala medier. Syftet var att få Karlstadsbor och andra målgrupper (pendlare, handlare och entreprenörer) att lockas av och få upp ögonen för underwebbplatsen och veta att det är kanalen där de får veta mer om Karlstads förändring de kommande åren.

Lösning/resultat

Lösningen blev enkel. Och stor.

Vi lät nämligen även innehållet i stortavlorna på stan växa. Eller rättare sagt typografin. Det skapade en utomhustavla som både såg intressant och kul ut. Som betraktare blev det svårt att gå förbi den utan att titta en extra gång. För det är ju så hjärnan fungerar, den fyller i även om vi inte har hela bilden.

Resultatet har blivit mycket uppmärksammat och omtyckt.

Arbetssätt

Tillsammans med en underleverantör till JCDecaux tog vi fram en speciallösning där det inledande K:et och det avslutande d:et i Karlstad monterades utanpå stortavlan. Det skapade en tydlig bild av att staden verkligen växer ur sina befintliga kläder. Vi placerade dessa lösningar där det passerar flest människor.

Samarbetet med Advant har varit enkelt och tryggt och de har skapat en kampanj som många har uppmärksammat.

Katarina Adolfson

Kommunikatör, Karlstad kommun

Nyhetsbrev