Intranät, lokalwebbar & externwebb

CENTERPARTIET

Integrerad webb – intranät, lokalwebbar och externwebb

Vårt uppdrag var att hjälpa Centern designa en helhetslösning för intranät, lokalwebbar och externwebb. Vi började med att re-designa externwebben och tog därefter fram ny design för intranätet och lokalwebbarna.

Utmaningar & förutsättningar

Centerpartiet valde att bygga om sin webbmiljö med plattformen SiteVision. Vårt uppdrag var att, som designpartner till Soleil, hjälpa dem designa en helhetslösning för intranät, lokalwebbar och externwebb. Vi började med att re-designa externwebben och tog därefter fram ny design för intranätet och lokalwebbarna.

Den stora utmaningen var att få ihop en designlösning som skulle fungera för flera typer av målgrupper med olika mål och att designen skulle flöda sömlöst över externwebb, intranät och lokalwebbar.

Lösning/resultat

I nära samarbete med Soleil och Centerpartiet skapade vi en integrerad webb med SiteVision som plattform.

Vi skapade:

  • Re-design för externwebben
  • Ny design för lokalwebbar
  • Ny design för intranät

Vi ville få en sömlös övergång mellan externwebb, lokalwebbar och intranät och lade därför mycket energi på att hitta en bra lösning. Efter mycket bollande fram och tillbaka kom vi fram till att det enklaste för användaren var att kunna växla mellan tre olika vyer för externwebb, intranät och lokalwebb, och därför skapade vi en topp-meny med sådan funktionalitet.

Vi lade även mycket kraft på att försöka skapa ett så enkelt gränssnitt som möjligt för intranätet med en avskalad design och en enkel informationsstruktur.

Gällande lokalwebbarna så är de uppbyggda utifrån minsta möjliga information som måste finnas, till möjligheten att bygga på med mer information och fler funktioner. På så sätt säkerställs att det alltid finns en minini-nivå med information.

Arbetssätt

Centerpartier hade redan tagit fram ett bra underlag som vi kunde jobba vidare med så vi inledde vårt arbete med olika workshops. Deltagarna var personer som jobbar med Centerpartiets lokala webbar samt personal som arbetar med internkommunikation.

När alla workshops var avklarade så började vi med en re-design av externwebben. Vi analyserade den befintliga webben och tog därefter fram förbättringar, både gällande tillgänglighet och för att kunna skapa en sömlös övergång till intranät och lokalwebbar. Efter re-designen så tog vi sedan fram ny design för lokalwebbarna och intranätet.

 

Advant har höjt användarupplevelsen på vår webb. Vår viktigaste ingång i projektet var perspektivet mobile first, vilket Advant också levererade i sin design.

Emma Fahlstedt

Content Manager, Centerpartiet

Nyhetsbrev