Idéslussen

ÖREBRO KOMMUN

Låt-alla-i-kommunen-vara-med-och-bidra-caset

Hur gör vi Örebro till en bättre stad för alla att bo och leva i? Enkelt, vi låter alla duktiga medarbetare på kommunen vara med och bidra med ideér för hur man kan utveckla sina tjänster mot invånarna. Det är helt enkelt det som Idéslussen är till för. Att uppmuntra, inspirera och hjälpa till att förverkliga bra ideér helt enkelt.

Idéslussen är sprungen ur viljan i Örebro kommun att ta till vara på och lyfta fram kreativitet och idérika förändringsprojekt i sina verksamheter samt målet att skapa en kultur av kreativitet och innovation bland kommunens 12 000 medarbetare. Slussen skulle fungera som en väg framåt för utveckling av idéer – där kan en lämna in idéer, samt få stöd och hjälp med att ta dem vidare.

Då Idéslussen var en helt ny verksamhet var projektets mål såväl praktiska som visionära. Man ville skapa en känsla av enkelhet, överraskning, mod och nyfikenhet samt stimulera medarbetare till att lämna in sina idéer. En kampanj i en egen och lite utstickande grafisk kostym skulle synliggöra Idéslussen internt och en digital plattform för inlämning av idéer behövde byggas.

Vi arbetade mot tre mål och tillsammans med kunden fick vi ett väldigt bra resultat.

Mål 1. Att synliggöra Idéslussen internt

Målet nåddes genom deltaganden vid den interna konferensen Chefsforum och besök i verksamheterna. Trycksaker så som affischer och vykort samt giveaways har spridits på arbetsplatser runt om i kommunen. Vi har även synliggjort projektet genom publicering av filmen på koncernens intranät.

Mål 2. Att skapa en plattform för inlämning av idéer

Vi skapade en webbsida för Idéslussen där vi även utvecklade ett formulär för inlämning av idéer. Redan några dagar efter webbsidans lansering hade 13 idéer lämnats in, samtliga korrekt ifyllda. Detta såg vi som en stark indikation på att idégivare hittat till formuläret, att det var användarvänligt och att kommunikationen och spridningen av webben hade bra effekt.

Mål 3. Att stimulera idégivare till att lämna in sina idéer

Maneret testades mot personer i projektgruppen som gav oss svar på hur vi lever upp till värdeord och vilken känsla projektet projicerar. Som tidigare nämnt hade vi 13 inlämnade idéer bara några dagar efter lanseringen och verksamheten har upplevt ett stort intresse med fortsatt goda resultat av kampanjen framöver.

Arbetssätt

Tillsammans med kunden har vi arbetat med täta avstämningar och bollat idéer. En rambudget och tidplan för hela projektet togs tidigt, dessa har vi följt upp vid veckoavstämningar där vi även diskuterat hur arbetet går och hur fördelningen av resurserna ska göras mellan de olika insatserna.

Nyhetsbrev