Heltäckande webblösning

ÖREBRO KOMMUN

En webbfamilj för bättre användarupplevelse

En kommun med 145 000 invånare, 12 000 medarbetare och 500 chefer behöver en flexibel webbmiljö för att kommunicera på bästa sätt. Här kan du ta del av hur vi tillsammans med Örebro kommun skapade design för bättre användarupplevelser.

Örebro kommun har, precis som alla andra kommuner, den viktiga uppgiften att serva många olika typer av besökare med information och tjänster. Samtidigt måste det vara enkelt för besökarna att snabbt hitta rätt och få den hjälp de behöver. Så hur skulle vi då kunna att skapa en webbplats som ger allt detta?

Örebro kommun kom fram till att det går inte. Istället för att bygga en enda webbplats skapade vi därför en hel familj av webbar. Nedan förklarar vi mer om hur detta gick till och vad du kan tänka på om du jobbar med kommunal webb.

Örebro kommun arbetar med effektkartläggning för att identifiera besökarnas behov och för att prioritera dessa utifrån kommunens verksamhet. Grovt sammanfattat vill örebroarna anmäla, ansöka eller få svar på en fråga – det vill säga få service på webben. Förutom den primära målgruppen, invånarna, finns det även andra som behöver få information och service. Några exempel är: samarbetspartners, organisationer, forskare, faktasökare och journalister.

Tidigare uppfylldes behoven på olika sätt, bland annat med dolda sidor på orebro.se, bloggar, kampanjsajter och hemmasnickrade lösningar. I vissa fall uppfyllde man dock inte behoven över huvud taget.

Detta resulterade i en försämrad webbplats för de primära målgrupperna och besvikna medarbetare som inte kunde nå ut med sin information. Det ledde även till att informationen ofta fick en otydlig avsändare och det blev på det stora hela en dyrare drift och förvaltning med så många olika lösningar.

Lösning/resultat

I nära samarbete med Soleil och Örebro kommun skapade vi en webblösning för att täcka de många behoven för service, fördjupning och profilering. Allt kunde inte lösas genom en webb, utan snarare en familj av webbar med möjlighet till att dela upp innehållet med olika avsändare och där designen tar hänsyn till behoven.

Vi skapade:

  • Extrawebbar med plats för fördjupning och profilering (möjlighet till egen avsändare och utseende inom Örebro kommuns grafiska profil)
  • Nya gymnasiewebbar med fokus på potentiella elever (möjlighet till egen avsändare och utseende inom Örebro kommuns grafiska profil)
  • Nya orebro.se med ökat fokus på service och tjänster

Nya orebro.se har fått en ny design som i högre grad ska bidra till att besökaren snabbt hittar det den letar efter och får svar på sina frågor. Detta är något som hittills bekräftats med hjälp av användartester. I de tester som gjorts har personerna lätt hittat information och lyckats ta sig vidare.

Majoriteten av besökarna googlar sig till orebro.se varför det är viktigt att de tydligt förstår var de har hamnat i strukturen och hur de tar sig vidare. Vi har arbetat mycket med mobil design då många besökare besöker webben från telefon eller surfplatta. Så mycket som 82 % av besökarna använder mobiltelefon vid besök till återvinningscentralerna för att ge ett tydligt exempel.

Arbetssätt

Arbetet inleddes med workshops där vi, tillsammans med Örebro kommun och teknikleverantören Soleil, diskuterade uppdraget. Efter detta tog Örebro själva fram user stories som stämdes av mot kommunens identifierade effektmål.

Arbetet startades upp med en utforskande ansats där vi tog fram skisser och prototyper och redan efter tre veckor hade vi en prototyp färdig i form av en wire frame. Den kunde vi sedan använda för att testa våra inledande tankar för konceptet. Först arbetade vi fram mallar för extrawebbar för att när detta var klart fortsätta arbetet med gymnasiewebbarna och avslutningsvis mallar för nya orebro.se.

Arbetet har skett i Scrum-form under totalt cirka två år, med tre veckors intervaller. Örebro kommun har höga krav på tillgänglighet och har haft en resurs som har testat designen samt att de själva löpande har genomfört användartester.

Tips från Örebro kommun

  • Stycka elefanten, angrip problemet i delar och arbeta gärna med Scrum som metod för detta.
  • Avsätt tid, det behövs ordentligt med tid för att prioritera och styra projektet.
  • Våga prioritera, vad är viktigast för stunden – styr och prioritera. Kill your darlings.
  • Jobba datadrivet – basera arbetet på statistik som finns tillgänglig.
  • Va en kräsen kund, viktigt med samarbetspartners som ni kan lita på.
 

Advant är en byrå som har knutit ihop hela webbfamiljens utseende med vår grafiska kommunikation, vilket vi verkligen värdesätter.

Kia Lagerqvist

Örebro kommun

Nyhetsbrev