Grafisk profil

HAMMARÖ KOMMUN

Hammarö – nu lite närmare

Hammarö kommun ville ta fram en varumärkesplattform och uppdatera sin grafiska profil. Vi på Advant fick uppdraget och har under arbetets gång bland annat tagit fram en varumärkesplattform, en ny grafisk profil med uppdaterad logotyp, nya profilfärger, typsnitt, ett bildmanér och stöd för tillämpningar. Vi har även deltagit i arbetet med att paketera och visualisera kommunens värdegrund.

Utmaningar & förutsättningar

Hammarö kommun ville ta fram en varumärkesplattform och uppdatera sin grafiska profil. Vi på Advant fick uppdraget och har under arbetets gång bland annat tagit fram en varumärkesplattform, en ny grafisk profil med uppdaterad logotyp, nya profilfärger, typsnitt, ett bildmanér och stöd för tillämpningar. Vi har även deltagit i arbetet med att paketera och visualisera kommunens värdegrund.

Hammarö kommun ville ta fram en tydlig varumärkesplattform där kommunens vision och värdegrund låg som en grund för ett starkt varumärke med en ny uppdaterad grafisk profil och tydligt löfte såväl internt som externt.

Varumärkesplattformens syfte var att tydliggöra de egenskaper och värden som de vill att omvärlden ska förknippa platsen Hammarö med och som hammaröborna ska förknippa kommunen med. Plattformen ska fungera som grund för all kommunikation verksamheter gör, både internt och externt i det personliga mötet, såväl som i informationsmaterial och kampanjer.

Syftet med uppdateringen av den grafiska profilen var att göra kommunens profil mer lättanvänd och tydlig samtidigt som den skulle kännas modern och vara flexibel och skapa möjligheter. Den skulle också kännas rolig och inspi­rerande att använda och vara grundad i varumärkesarbetet och plattformen.

Vårt uppdrag:

  • Visualisera värdegrunden
  • Varumärkesplattform
  • Grafisk profil

Arbetssätt

Projektet planerades tillsammans med kunden och lades upp i fyra etapper. Då den interna förankringen var viktig i såväl styrgrupp som med politikerna så avslutades varje etapp med en redovisning och ett godkännande av respektive etapp.

De fyra etapperna bestod av Research och inventering, Idé och koncept, Färdigställande av profil och plattform samt Produktion av mallar.

Under hela arbetet har vi haft veckoavstämningar med kunden samt workshopar och förankringspresentationer med såväl styrgrupp som interna och externa referensgrupper.

Lösning/resultat

Varumärkesplattform

Ett varumärke är ett löfte och en uppsättning förväntningar som byggs såväl utifrån som inifrån. I arbetet med Hammarö kommuns varumärkesplattform jobbade vi parallellt på båda fronter för att ta fram en tydlig grund att stå på.

För att komma fram till hur Hammarö kommun upplevs utifrån gick vi under våren 2017 ut och frågade Hammaröborna hur de skulle beskriva Hammarö kommun. Många beskrev Hammarö som en bra kommun att bo och leva i, en trygg och vacker plats. I sina beskrivningar av Hammarö nämnde nästan alla ordet ”Nära”. Nära till vattnet. Nära till naturen. Nära till staden. Nära till äventyr. Nära till varandra. Detta var något vi tog fasta på och jobbade vidare med. Undersökningen beskrev vad Hammaröborna har för förväntningar på kommunen. Vad de upplever när de tänker på Hammarö kommun. Resultatet från den externa undersökningen låg givetvis till grund för varumärkesarbetet tillsammans med resultatet från en genomgång av kommunens styrdokument, tidigare profil och kommunikationsdokument.

Kommunens varumärke Hammarö skapas av alla som bor och verkar i kommunen, men även den interna förankringen är viktig för att ett varumärke ska anses som lyckat. Att de som är anställda och förtroendevalda i Hammarö kommun känner en stolthet och står för organisationens värderingar är en viktig del för varumärket. Därför har man också genomfört ett gediget arbete internt med en gemensam värdegrund för kommunen. Här har alla anställda och politiker varit delaktiga. Tillsammans med kommunens arbetsgrupp var vi på Advant med och tog fram de slutliga formuleringarna av värdegrunden och visualiseringen av dessa.

Värdegrunden består av tre delar: För din skull, Tillsammans är vi bättre och Framtiden är vår.

Alla dessa delar låg sen till grund när vi påbörjade arbetet med idé och koncept. Arbetet med framtagandet av varumärkesplattformen skedde i nära samarbete med Hammarö kommun där löftet Hammarö – nära dig utkristalliserades och satte tonen för det fortsatta arbetet. Utifrån konceptet tog vi fram en ny uppdaterad grafisk profil med riktlinjer för hur kommunens trycksaker, marknadsföring och digitala enheter ska utformas så att de ger ett enhetligt intryck.

Uppdaterad grafisk profil

Resultatet av hela arbetet blev en lättanvänd och vägledande grafisk profil för både tryckta och digitala medier. Både Hammarö kommun och vi på Advant är mycket stolta över profilen som nu har lanserats och tagits emot väl såväl internt som externt.

Vi har bland annat justerat kommunens logotyp. Seglet har rätats upp och logotypen vilar nu med båda benen i Vänerns vågor. Den nya logotypen har fått en ny blå nyans som är mer anpassad till både tryck och webb.
Vi tog också fram nya färger, som alla är hämtade från tillgångar som du finner runtomkring på Hammarö. Färger som Vänern, Strand, Vasstrå, Lupin och Klippa kommer användas i allt material, såväl trycksaker som arbetskläder.

Ett nytt bildmanér togs fram som ska spegla närhet och Hammarös löfte. Bilder som är rena, men ändå fulla av liv där närheten känns. Bilderna ska ha en mänsklig närvaro och spegla Hammarö som en plats där man kan bo, leva och andas ut.

Vi tog fram en enklare ”minihandbok” och en mer omfattande grafisk manual. Vi genomförde även provtryck för exempelvis digital- och tidningstryck för att säkerställa att de nya färgerna fungerade bra i olika typer av tryckmetoder och medier.

I profilen finns stöd för olika tillämpningar och den är gjord så att den möjliggör en succesiv ändring av material efter behov. Allt material som skyltar, trycksaker och arbetskläder kan inte bytas ut på en gång, men redan nu kan man skymta flera förändringar runt omkring på Hammarö.

Utifrån profilen har vi även producerat ett stort antal mallar. Allt från mallar i InDesign för kontorstrycksaker, broschyrer och annonser till word- och powerpointmallar samt även digitala mallar.

Advant har med ett gott skratt och mycket hjärta levererat ett slutresultat med det lilla extra.

Elin Karlén Gustafsson

Kommunikatör Hammarö kommun

Nyhetsbrev