Fighting Bad Technology

AUDIOVISION

Fighting Bad Technology

Audiovision är ett familjeföretag som importerar, marknadsför och säljer AV-utrustning. Vi kan lätt säga att de brinner för att skapa bra och användbara tekniklösningar och ser sig själva vara på ett korståg mot dålig teknik.

Efter en satsning på att utveckla vision, mission och värderingar ville Audiovision skapa ett nytt varumärke och en ny grafisk profil. Det var liksom dags för en genomgripande förändring av det 20 år gamla varumärket.

För att spegla sin företagskultur och att sticka ut i en traditionell och konservativ bransch efterfrågades en lättsam tonalitet. De ville också hålla kvar ”ögat” i sin gamla logotyp, men var öppna för en uppdaterad version. Den blå färgen var också en favorit de gärna ville behålla på något vis. 

Vi på Advant tog fasta på det gamla familjeföretagets önskan om nya kläder och att kombinera seriositet, lekfullhet och kaxighet. Audiovision existerar för att bekämpa dåliga tekniklösningar. Det blev också vårt nya huvudbudskap: “Fighting bad technology.” 

Den nya grafiska profilen har ringat in Audiovisions “varför”. Profilen skapar en tydlighet och en röd tråd genom hela varumärket och för alla företagets kanaler. Framförallt har vi hittat rätt balans mellan det seriösa och lekfulla. 

Titta bara på den nya logotypen som inte bara rymmer begynnelsebokstaven i företagsnamnet utan även de två grundstenarna i deras verksamhet, ett öga och en högtalare. Något som symboliserar deras verksamhet med ljud och bild. Profilens grafiska element (i form av ljudvågor) knyter an till att företaget levererar teknik för en bättre ljudupplevelse. 

Audiovisions strid mot dålig teknologi har dessutom fått en egen uppsättning ikoner som på ett lekfullt sätt symboliserar kampen.

Slutresultatet blev en modig och modern profil som sticker ut i en konservativ och traditionell bransch. Profilen är hållbar över tid, men samtidigt “öppen” för att fungera för nya affärsområden och tjänster.

Efter en satsning på att utveckla vision, mission och värderingar ville Audiovision skapa ett nytt varumärke och en ny grafisk profil. Det var liksom dags för en genomgripande förändring av det 20 år gamla varumärket.

För att spegla sin företagskultur och att sticka ut i en traditionell och konservativ bransch efterfrågades en lättsam tonalitet. De ville också hålla kvar ”ögat” i sin gamla logotyp, men var öppna för en uppdaterad version. Den blå färgen var också en favorit de gärna ville behålla på något vis. 

Vi på Advant tog fasta på det gamla familjeföretagets önskan om nya kläder och att kombinera seriositet, lekfullhet och kaxighet. Audiovision existerar för att bekämpa dåliga tekniklösningar. Det blev också vårt nya huvudbudskap: “Fighting bad technology.” 

Den nya grafiska profilen har ringat in Audiovisions “varför”. Profilen skapar en tydlighet och en röd tråd genom hela varumärket och för alla företagets kanaler. Framförallt har vi hittat rätt balans mellan det seriösa och lekfulla. 

Titta bara på den nya logotypen som inte bara rymmer begynnelsebokstaven i företagsnamnet utan även de två grundstenarna i deras verksamhet, ett öga och en högtalare. Något som symboliserar deras verksamhet med ljud och bild. Profilens grafiska element (i form av ljudvågor) knyter an till att företaget levererar teknik för en bättre ljudupplevelse. 

Audiovisions strid mot dålig teknologi har dessutom fått en egen uppsättning ikoner som på ett lekfullt sätt symboliserar kampen.

Slutresultatet blev en modig och modern profil som sticker ut i en konservativ och traditionell bransch. Profilen är hållbar över tid, men samtidigt “öppen” för att fungera för nya affärsområden och tjänster.

Nyhetsbrev