Ett bibliotek för alla

BIBLIOTEKEN I KARLSTAD - KARLSTADS KOMMUN

Biblioteket_2500x1660_1

En inkluderande röd tråd

Med flertalet olika kanaler, plattformar och kollegor som arbetar med kommunikation behövde biblioteken i Karlstad en gemensam grafisk grund att stå på. Med Karlstads kommuns grafiska profil i botten togs en ny, biblioteksspecifik, profil fram där ledorden bland annat var mångfald och inkludering. 

Varm och välkomnande med fokus på mångfald

Även om Karlstads kommuns grafiska profil ligger till grund var det viktigt att tydliggöra biblioteken som avsändare och hur deras tjänster ligger i framkant. Konceptet skulle vara tydligt och enkelt att förstå för att vara tillgängligt för alla målgrupper. Slutprodukten skulle minska spretigheten och göra det enklare för personalen att kommunicera. Biblioteken ville komma ifrån sin föråldrade bild och det var dessutom viktigt att vara inkluderande, varm, välkomnande och öppen genom att beakta mångfaldsperspektivet på ett tydligt sätt. Den nya profilen skulle locka till läslust och besök på de olika biblioteken, inte minst bland barn och personer som precis börjat lära sig det svenska språket.

Lek med bokstäver, siffror och tecken

Vi spenderade en heldag på Stadsbiblioteket och ställde oss frågor som ”Vilka människor besöker biblioteket?”,  ”Hur fungerar de olika tjänsterna?” och ”Vilken är känslan man får här?” för att skapa oss en så god bild som möjligt.

Vi byggde konceptet genom att ta fasta på bibliotekens kärna. Alla bokstäver, siffror och tecken som utgör språket i böcker, filmer och ljud. En mångfald, där det nästan finns lika många tecken som det finns människor. Genom att beskära och göra utsnitt av alla dess former kunde vi skapa oändligt många grafiska element och tillämpningar. 

Kompisar

Som ett led i att attrahera en yngre målgrupp tog vi fram ett illustrationsmanér bestående av ett gäng “kompisar” som kan fungera som bibliotekens maskotar. Biblioteken kan anordna skaparverkstäder där barn och unga får bygga sina egna djur och figurer med hjälp av tecken och bokstäver. Symboliken kan främja både läslust och läsförståelse. I övrigt var behovet av tillämpningar stort och vi har tagit fram allt från affischer, cyklar, profilmaterial, foldrar, informationsskyltar, takskyltar och andra fysiska enheter till material för sociala medier, digitala skyltar och vinjetter för film. Allt mallat och klart så att vem som helst kan använda profilen oavsett kunskapsnivå. En grafisk profil för alla, helt enkelt.

 

Vi har länge önskat oss ett gemensamt uttryck i kommunikationen som speglar verksamheten och det har Advant på ett professionellt sätt hjälpt oss få till!

Åsa Hansen

Bibliotekschef, Karlstads kommun

Advant har verkligen hittat och fångat vår identitet. Det är lekfullt, glatt och väcker nyfikenhet. Det går att variera på många olika sätt så det är oerhört kreativt och riktigt roligt att arbeta med.

Anna Eriksson

Verksamhetsutvecklare, Karlstads stadsbibliotek

Nyhetsbrev