En grafisk profil i en föränderlig värld

MSB

Spela videoklipp

En grafisk profil i en föränderlig värld

MSB är på många vis det svenska samhällets nav när det kommer till att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Med många målgrupper och ett behov av att kunna blanda mellan ett lättsamt och seriöst tilltal har vi på Advant tagit fram en tydlig, tillgänglig och dynamisk grafisk profil.

Kort om MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet som har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Ett enhetligt grafiskt uttryck

MSB hade tidigare en grafisk profil som i praktiken inte gav myndigheten ett enhetligt grafiskt uttryck. Problematiken hängde ihop med att det var tre myndigheter som bildade MSB 2009. Då fanns flera egna undervarumärken som ärvdes in i MSB och de fick fortsätta ha egna grafiska uttryck.

Dessutom har MSB en bred verksamhet och många avdelningar har egna uttryck för att påvisa vad som gör det egna arbetet unikt vilket har resulterat i ett spretigt uttryck för myndigheten som helhet. Syftet och målet med att uppdatera den grafiska profilen var att skapa en enhetlighet och tydliggöra MSB som avsändare.

Tydlig, attraktiv och användarvänlig

Uppdraget att arbeta med MSB:s grafiska profil har under projektets gång utvecklats från en enkel revidering av den befintliga profilen till ett arbete med att helt uppdatera och anpassa den efter dagens tillgänglighetskrav, interna behov, kommunikationsstrategiska dokument och allmänhetens uppfattning.

Uppdraget innefattade profilens grund såsom framtagning av typsnitt, färger, ikoner och grafiska element samt regler för dessa och myndighetens logotyp. Logotyp och primärfärg skulle kvarstå. Vi arbetade även med att ta fram mallar och tillämpningar av profilen i tryck, rörligt och digitala miljöer och utföranden.

MSB:s vision blev en viktig beståndsdel som den grafiska identiteten tar avstamp i. Det var viktigt att kunna visa på myndighetens roll som en sammanhållande aktör för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Den grafiska profilen skull vara tydlig, attraktiv och användarvänlig för att ge medarbetarna förutsättningarna att på ett enkelt vis kommunicera MSB. Det skulle vara lätt att göra rätt.

Uppdateringen av MSB:s profil har skett genom en gedigen och inkluderande process. Arbetet började med att vi ledde interna fokusgrupper hos MSB för att fånga upp problem med deras befintliga profil och önskemål inför revideringen. Efter att vi sammanställt de utmaningar som fanns och definierat mål arbetade vi fram idé- och konceptskisser, vilka processades i flera instanser innan slutgiltiga skisser godkändes. När grunden var satt utförde MSB externa fokusgrupper med medborgare genom sin underleverantör Attityd.

En lösning som matchar visionen

Grunden till profilen är direkt sprungen ur MSB:s vision. En omfattande illustration över ett säkrare samhälle spelar en central roll i den visuella identiteten. Illustrationens vägar är en förlängning av strecken i logotypen. Illustrationen är en konstant källa av ikoner och grafiska element som används för att förtydliga, förstärka och skapa igenkänning i alla myndighetens produktioner. Den hjälper också till att minska beroendet av fotografier, vilket underlättar i vardagen. Ett fint kvitto är en mycket nöjd kund som upplever profilen som lekfull och smidig att arbeta med.

Nyhetsbrev