Tanka rätt

KARLSTADS KOMMUN

Tänk rätt. Tanka rätt.

Ibland är det inte de storslagna kampanjerna som ger de största resultaten. Inte de häftigaste filmerna som ger de största förändringarna. Ibland räcker det med de små enkla påminnelserna i vardagen. De där orden som får dig att ta rätt beslut i rätt ögonblick. Som får dig att tänka rätt. Som får dig att tanka rätt.

Hemtjänsten i Karlstads kommun cyklar så mycket de kan och har bytt ut många av sina fossildrivna bilar till mer hållbara alternativ. Men det finns fortfarande några dieselbilar kvar. Därför ville de tillsammans med oss på Advant fortsätta sitt arbete mot en mer hållbar verksamhet.

Den här gången stavas lösningen HVO, som är en miljövänligare ersättare till diesel. I en satsning att minska hemtjänstens fossila utsläpp tog vi fram kampanjen Tanka rätt.

En insikt tidigt i idéarbetet var att det fanns en stor osäkerhet i att välja HVO när man stod vid pumpen. En var helt enkelt rädd för att tanka fel.

Lösningen blev enkel men tydlig. Budskapet Tanka rätt/Tänka rätt tryggade personalen i att välja ett okänt alternativ vid pumpen.

Resultatet talar för sig själv

Under förra året var andelen tankade HVO-liter 61,75 procent. Under första kvartalet av 2023 låg siffran på 97,25 procent. Vilket motsvarar ungefär en halvering i rena koldioxidutsläpp.

Det här visar hur vi med enkla justeringar som inte påverkade Hemtjänstens huvuduppdrag kan skapa en mer hållbar verksamhet.

Nyhetsbrev